Rusza nowy miejski program Lublin Skills Up!, spierający młodzież wkraczającą na ścieżkę kariery zawodowej.

Lublin Skills Up! to cykl bezpłatnych warsztatów rozwojowych dla młodzieży, ukierunkowanych na wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Każdy z warsztatów będzie rozwijał nowe umiejętności uczestników i uczestniczek, takie jak zasady skutecznej komunikacji, asertywność, metody pracy nad własnym potencjałem, czy budowanie pewności siebie, a także przygotowanie do poszukiwania pracy oraz osiągnięcia sukcesu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Program uwzględnia spotkania z coachem oraz praktykami biznesowymi, posiadającymi wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu młodych w rozwoju osobistym. Odbiorcami projektu jest młodzież stojąca u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studenci, absolwenci uczelni wyższych, a także uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin.

W roku otrzymania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w szczególny sposób kierujemy naszą uwagę na młodych mieszkańców naszego miasta. Podejmujemy wiele inicjatyw, które zmieniają Lublin, ale także dają młodzieży szanse na rozwój i wybór własnej, satysfakcjonującej drogi edukacyjnej oraz zawodowej. Oferta programu wsparcia młodych lublinian, w formie cyklu warsztatów rozwojowych Lublin Skills Up!, to realne umiejętności i wiedza, która przyda się na starcie do kariery – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dodatkowym komponentem zachęcającym młodzież do udziału w warsztatach będzie możliwość zbierania punktów – „skilli” – przysługujących za udział w spotkaniach i wymieniania ich na nagrody. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa i dyplomy ukończenia programu. Grupy warsztatowe będą liczyły ok. 25 osób. Spotkania będą realizowane w przestrzeni młodzieżowej, z którą współpracuje Miasto tj. w „Miejscówce” w Centrum Handlowym SKENDE, w wyznaczone czwartki każdego miesiąca. Pierwszy warsztat pn. „Skuteczna komunikacja, czyli jak otwierać sobie drzwi?” dotyczący m.in. tego, co decyduje o skutecznej komunikacji z otoczeniem, jak mówić, żeby być rozumianym oraz jakie są najbardziej znane bariery komunikacyjne, odbędzie się 16 marca 2023.

Rekrutacja na pierwszy warsztat trwa od 8 do 15 marca. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/lublin-skills-up/. Partnerami programu są: SKENDE Shopping Centrum Handlowe, Fundacja Aliplast oraz Fundacja Sempre a Frente.

Zachęcamy do udziału!