Rusza konkurs na szkolne „Przestrzenie Kreatywne”

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle” tworzą markę szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”, będących częścią projektów Przedsiębiorcza Młodzież oraz Przedsiębiorcze Dzieciaki, realizowanych przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także inicjatywy „Otwarta Szkoła” realizowanej przez Fundację „Beetle”.

Równoległe z uruchomieniem piątej, jubileuszowej edycji projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” ponownie podjęliśmy współpracę z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle”, której celem jest stworzenie szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”. Są to miejsca w placówkach oświatowych, które dzięki odpowiedniej aranżacji, odpowiadającej potrzebom młodzieży, wspierają jej naturalną kreatywność oraz ukierunkowują ją na inicjowanie i kształtowanie zmian w najbliższym otoczeniu. Do działań zaproszone są szkoły, które biorą udział w projekcie „Przedsiębiorcze dzieciaki” oraz co jest nowością w tym roku, również szkoły zakwalifikowane do projektu „Przedsiębiorcza młodzież”.

Przy współpracy z Fundacją Kultury Audiowizualnej Beetle, w szkołach powstaną miejsca odpoczynku, spotkań z rówieśnikami, które dodatkowo sprzyjają rozwojowi zainteresowań uczniów. To właśnie oni, jako główni odbiorcy efektów projektu, będą bezpośrednio zaangażowani w jego realizację.

Zeszłoroczna edycja konkursu na szkolną „Przestrzeń Kreatywną” i ogromne zainteresowanie ze strony szkół biorących udział w projekcie „Przedsiębiorcze dzieciaki”, potwierdziły nasze przekonanie, że lubelscy uczniowie pełni są kreatywności i motywacji do zmiany najbliższego otoczenia. Wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wspierani przez doświadczonych animatorów zaskakują swoimi pomysłami. W związku z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, rozszerzamy nasze działania i do konkursu na szkolną „Przestrzeń Kreatywną” zapraszamy również placówki oświatowe zakwalifikowane do projektu „Przedsiębiorcza młodzież”. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu i czekamy na Wasze koncepcje! – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji

Prace nad metamorfozą zostaną poprzedzone serią spotkań i prezentacji dotyczących możliwości zmian, a także diagnozą uwzględniającą potrzeby różnych grup wiekowych uczniów z danej szkoły. Przygotowane po tych działaniach koncepcje, ujęte w formę graficzną i opisową, będą stanowić rekomendację zmian poszczególnych miejsc w szkole, które uczniowie uznają za kluczowe. W efekcie powstają tzw. wyspy kreatywne, czyli wyodrębnione obszary tematyczne, w których uczeń w wolnym czasie może oddać się swojej pasji. Całość dopełnią zaaranżowane szkolne korytarze i sale lekcyjne, których nowy wygląd będzie dodatkowo umilał czas spędzony w szkole. Dzięki metamorfozie szkolnych przestrzeni oraz poprzez szereg spotkań i warsztatów rozwijających kreatywność i kompetencje młodzieży, jak również działania edukacyjno-kulturalne, które planowane są po zakończeniu prac remontowych, nowo stworzone przestrzenie będą pełniły rolę szkolnych domów kultury.

Podczas zeszłorocznej gali podsumowującej IV edycję projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” poznaliśmy pierwszą zwycięską koncepcję na szkolną „Przestrzeń Kreatywną”. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Wówczas nastąpiło też uroczyste wręczenie vouchera na realizację metamorfozy oraz na przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

Przystępując do konkursu nasza społeczność szkolna przygotowała koncepcję i projekt przestrzeni nawiązującą do twórczości i postaci z utworów naszego patrona – Adama Mickiewicza. W ramach stworzenia „Przestrzeni Kreatywnych” szkoła przeszła prawdziwą metamorfozę. Został zaaranżowany szkolny korytarz na I piętrze. W prace remontowe zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice. Dzięki wprowadzonym zmianom szkoła stała się bardziej przyjazna i atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli. Nasi wychowankowie mogą odpocząć, zrelaksować się i nauczyć czegoś ciekawego poprzez zabawę. Realizacja „Przestrzeni Kreatywnych” dla uczniów klas młodszych stała się inspiracją do aranżacji kolejnej strefy wypoczynku, tym razem dla uczniów klas starszych – mówi Ewa Momot, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zainteresowane szkoły biorące udział w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież” mogą zgłosić propozycję swojej koncepcji do 17 marca 2023, do g. 13:00. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie projektu, natomiast nabór pomysłów na metamorfozę przestrzeni w placówkach oświatowych zakwalifikowanych do projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” odbędzie się w dniach 1-7 czerwca, do godz. 13.00.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” są realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.