Zakończyliśmy kolejną owocną współpracę w ramach projektu #MATCH!

Wczorajszym spotkaniem w SKENDE zakończyliśmy kolejną owocną współpracę w ramach projektu #MATCH. Tym razem studenci kierunku Projektowanie wnętrz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mieli za zadanie opracować tablicę, która stanowi punkt komunikacji pomiędzy SKENDE, a najemcami sklepów. Studenci musieli wziąć pod uwagę nie tylko aspekty funkcjonalne i wizualne, ale także wymagania techniczne i wymogi bezpieczeństwa.

Tablica informacyjna „INACZEJ” dla partnerów SKENDE.

Głównym zadaniem młodzieży było kompleksowe zaprojektowanie tablicy, która służy do komunikacji wewnętrznej z pracownikami i najemcami w SKENDE. Zgodnie ze specyfiką pracy SKENDE została podzielona na konkretne działy informacyjne, które odpowiadają aktualnym potrzebom komunikacyjnym. To nie tylko bieżące informacje z życia Centrum, ale także dzielenie się wiedzą i inspiracjami, dotyczącymi ważnych dla SKENDE tematów, np. zrównoważonego rozwoju, współpracą ze społecznością lokalną.

Sekcje:

  • Co nowego – zamieszczane są tu bieżące informacje o akcjach, inicjatywach, ale też komunikaty nt. bezpieczeństwa i działalności operacyjnej Centrum.
  • Kalendarium – miesięczna kartka z kalendarza, na której zaznaczane są niedziele handlowe, akcje marketingowe i społeczne, ważne terminy.
  • Zrównoważony rozwój –informacje o tym, co SKENDE robi na rzecz planety i akcje związane ze zrównoważonym rozwojem.
  • Akcja Segregacja – przydatne wskazówki i inspiracje dot. segregacji śmieci.
  • Działamy razem – zapowiedzi i relacje z akcji społecznych realizowanych przez SKENDE dla lokalnej społeczności.
  • Tak między nami – część na ogłoszenia wewnętrzne dla najemców i pracowników – wspólne dojazdy do pracy, wymiany książek itd.

Dziękujemy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie za kolejne kreatywne projekty i zaangażowanie. Brawa także dla zdolnych studentów. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę naszego Partnera SKENDE, dzięki współpracy, z którym nasze projekty kreatywne zyskują jeszcze większą jakość.