Gala Finałowa projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

W tegorocznej V edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięło udział 380 dzieci z 16 lubelskich placówek oświatowych, 18 nauczycieli i nauczycielek oraz 40 studentów i studentek Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych oraz odbyło się 35 wizyt w przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami z sektora kreatywnego. Uczestnicy i uczestniczki podczas trwania projektu zdobyli wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, poznali techniki pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, budowania wiary we własne możliwości, planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć i rozwinęli swoją kreatywność.

– Wspieranie dziecięcej kreatywności stanowi ważny element budowania od najmłodszych lat postaw przedsiębiorczych. Działania realizowanie w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wspierają rozwój kompetencji miękkich u dzieci oraz pozwalają na poznanie podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Te pierwsze lekcje przedsiębiorczości staną się dla dzieci cennym doświadczeniem, które może procentować w przyszłym życiu zawodowym – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dodatkowym elementem w projekcie był konkurs „Przestrzenie Kreatywne”. Jest to inicjatywa, która polega na stworzeniu w jednej z placówek oświatowych biorących udział w projekcie, „Przestrzeni Kreatywnej”, czyli miejsca, w którym dzieci w nieszablonowy sposób będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania, kreatywność czy współpracować i spotykać się z rówieśnikami. Podczas Gali Finałowej wyłoniony został i ogłoszony zwycięzca konkursu. Wybrana placówka otrzyma voucher na realizację szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej”.

Gala podsumowująca projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” odbyła się 14 czerwca, w Auli Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat, a jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej. Podczas pięciu edycji w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięło udział ponad 1,6 tys. dzieci z 71 klas, zaś partnerami było 84 firm oraz przedstawicieli przemysłów kreatywnych W ramach projektu odbyło się 135 spotkań z partnerami.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, organizowany przez Miasto Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). W konkursie EEPA nagradzane są najlepsze inicjatywy wzmacniające postawy przedsiębiorcze i mające wpływ na lokalne gospodarki. Projekt otrzymał nominację do finału w konkursie The Innovation Politics Awards 2023 r. w kategorii Edukacja. Spośród 337 projektów zgłoszonych z 26 krajów do finału trafiło tylko 80 w tym „Przedsiębiorcze Dzieciaki”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz naszym partnerom za zaangażowanie i kolejną zachwycającą edycję projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”!

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z gali.