Miasto Lublin stawia na rozwój kompetencji i umiejętności technicznych uczennic i uczniów lubelskich szkół podstawowych!

Wczoraj (15 czerwca) odbyła się gala finałowa projektu „Uczeń i Uczennica Przyszłości”. Organizatorem inicjatywy był Wydział Strategii i Przedsiębiorczości oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przy wsparciu merytorycznym Politechniki Lubelskiej. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju kwalifikacji technicznych uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, a także zapoznanie uczestników i uczestniczek z technologicznym i gospodarczym potencjałem Lublina.

Miasto Lublin, jako Europejska Stolica Młodzieży 2023, zachęca przyszłych inżynierów i inżynierki oraz twórców i twórczynie sektora kreatywnego do rozwijania kompetencji i umiejętności technicznych w ramach projektu „Uczeń i uczennica przyszłości”. Łączenie kreatywnego myślenia i wykorzystywania nowoczesnych technologii, a przy tym trening umiejętności interpersonalnych podczas pracy w grupie, czy promocja potencjału gospodarczego Lublina jako miasta wpisującego się w ideę smart city, to tylko niektóre z celów jakie przyświecały projektowi.

Inicjatywa podzielona została na dwa etapy. W trakcie pierwszego, przy wsparciu Politechniki Lubelskiej, około 150 nauczycieli ze szkół podstawowych w Lublinie zostało przeszkolonych w pracowniach uczelni z obsługi i wykorzystywania nowoczesnego sprzętu – drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z akcesoriami, stacji lutowniczych i sprzętów audiowizualnych. Następnie, udział w lekcjach pokazowych w szkołach realizowanych przez Politechnikę Lubelską, wzięło udział 786 uczniów.

Do drugiego etapu projektu zakwalifikowało się 9 lubelskich szkół podstawowych tj. łącznie 63 uczniów i uczennic klas szkoły podstawowej (6-8 klasy). W ostatnich tygodniach uczestnicy inicjatywy odbyli wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorstw, które na co dzień w swojej działalności wykorzystują rozwiązania high-tech’owe lub tworzą zaawansowane technologie. W ramach aktywności zrealizowano również warsztaty z technik autoprezentacji oraz konkurs pn. „Lublin – moje miasto przyszłości”, w którym młodzież, przy wykorzystaniu drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z akcesoriami, stacji lutowniczych i sprzętów audiowizualnych, miała za zadanie stworzyć prace przedstawiające wizję rozwoju Lublina jako miasta przyszłości.

Zgłoszone i zaprezentowane prace konkursowe zachwycił jury oraz uczestników gali. Młodzi projektanci stworzyli makiety miasta uwzględniające farmy wiatrowe, unowocześnione place zabaw generujące „czystą” odnawialną energię, projekt modernizacji okolic nad Zalewem Zemborzyckim, podcast z międzynarodowymi gośćmi – mieszkańcami miasta na temat ich wizji Lublina jako miasta przyszłości, czy roboty wspierające funkcjonowanie w mieście.

Prace oceniło jury w składzie:

 • dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (przewodniczący kapituły);
 • Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 • dr inż. Marta Cholewa-Wiktor – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej;
 • Paweł Sugier, konstruktor wiodący SIPMA, R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.;
 • Małgorzata Kot – Intrograf-Lublin S.A.;
 • Edyta Migałka – Dyrektor ds. Komunikacji Fundacji VCC;
 • Marcin Giza – Prezes i założyciel Fundacji SpaceShip;
 • Kacper Łuszczyński – Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Nagrodziło następujące zespoły:

 • I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, za stworzenie systemu ostrzegania dla hulajnogi/roweru, w skład, którego wchodziło: ostrzeżenie świetlne w momencie zbliżania się hulajnogi/roweru do skrzyżowania, system monitorowania prędkości, system oświetlenia, system wyświetlacza, a także rozszerzenie systemu o: ostrzeganie przed wytracaniem prędkości (zapalanie świateł), ostrzeganie przed przeszkodą, system ładowania układu w czasie jazdy/system solarny i dynamo, alarm przeciw kradzieżowy.
 • II miejsce: Szkoły Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, za stworzenie makiety EKOsfery – Inteligentnej Multidzielnicy Lublina w duchu smart i soft. Zdaniem zespołu konkursowego, jednym z głównych celów miasta przyszłości jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Uczniowie zaproponowali ich redukcję dzięki wprowadzeniu: technologii OZE, tj.: turbin wiatrowych, farm wiatrowych, elektrowni geotermalnej, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, osłon termicznych, zieleni miejskiej, innowacyjnego-drobnego rolnictwa, zeroemisyjnej komunikacji, edukacji mieszkańców.
 • III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie, za unowocześnienie posiadanego przez szkołę placu zabaw, tak aby z zabawy dzieci bawiących się na poszczególnych elementach placu pozyskać jak najwięcej energii. Pozyskaną energię będzie można wykorzystać do np. oświetlania sal lekcyjnych. Większość elementów ruchomych (karuzele, huśtawki) może działać jak tzw. dynamo. Uczniowie wzięli za cel zbudowanie makiety szkolnego placu zabaw, ale w wersji unowocześnionej, tzn. będącego małą elektrownią. „Elektrownia” ta przetwarza siłę mięśni bawiących się dzieci na „czystą”, odnawialną energię.

Nagrodami w konkursie były:

 • I miejsce: 25 tys. na stworzenie lub doposażenie fablabu/majsterkowni zlokalizowanej w zwycięskiej szkole.
 • II miejsce: 15 tys. na stworzenie lub doposażenie fablabu/majsterkowni zlokalizowanej w zwycięskiej szkole.
 • III miejsce: 10 tys. na stworzenie lub doposażenie fablabu/majsterkowni zlokalizowanej w zwycięskiej szkole.

Dodatkowo na uczniów z trzech zwycięskich zespołów konkursowych, dzięki wsparciu firmy Tutlo, czeka bezpłatny kurs języka angielskiego, umożliwiający dostęp do lektorów z całego świata (native speakerzy, english eksperci, polscy lektorzy).

Gratulujemy zwycięzcom, jak również wszystkim uczestnikom projektu!