Za nami gala finałowa międzyuczelnianego konkursu LUBLIN UP!

12 czerwca 2023 r. odbyła się gala finałowa Międzyuczelnianego konkursu Lublin Up! – wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Politechniki Lubelskiej zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich oraz Gminy Lublin.

Celem Konkursu było zidentyfikowanie projektów o największym potencjale rynkowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów biznesowych.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń, finalnie dziesięć zespołów przez blisko dwa miesiące pracowało nad swoimi pomysłami biznesowymi. To właśnie one charakteryzują się innowacją oraz najlepiej wpisują się w inteligentne specjalizacje Miasta Lublin określone w Strategii Lublin 2030 tj.: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.

Wybrane do finału zespoły zaprezentowały swoje innowacyjne rozwiązania przed jury w składzie:

  • Elżbieta Fijołek- właściciel Giełdy Eventów. Założycielka i prezes Klubu Odpowiedzialnego Biznesu tworzy z Zespołem od 10 lat jedną z największych w regionie organizacji biznesowych, łączących i promujących przedsiębiorców za działania w obszarze CSR,
  • Joanna Bartnik – Koordynator Konkursu ze strony uczelni, broker innowacji, specjalista Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin, przewodniczący Jury,
  • Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej,
  • Prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Laureatami I edycji konkursu zostali:

Zespół Pani Aleksandry Pazery „Apteka przyszłości” – I miejsce i voucher w wysokość 12 tys. zł brutto.
Zespół Pana Adriana Misztala „Mączka” – II miejsce i voucher w wysokości 8 tys. zł brutto.
Zespół Pani Julii Matczyszyn „POOPsy” – III miejsce i voucher w wysokości 5 tys. zł brutto.

Wszystkim Zespołom gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia.