Przedsiębiorcza Młodzież – 2022

O projekcie

„Przedsiębiorcza Młodzież”to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.

Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Śledź Przedsiębiorczą Młodzież na FacebookuInstagramie!

Uczniowie jako uczestnicy projektu:

  • wezmą udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznają swoje mocne i słabe strony,
  • dowiedzą się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
  • będą mieć realny wpływ na promocję projektu, poprzez przygotowywanie, pod opieką specjalistów z UMCS, profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu,
  • poznają przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
  • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych  u znanych lubelskich przedsiębiorców,
  • pod opieką specjalistów z UMCS zrealizują projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw,
  • będą  mieli możliwość wzięcia udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS – cyklu webinariów, poświęconych relacjom w biznesie,
  • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzą kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poznają elementy kultury studenckiej oraz spotkają się z Rektorem Uczelni.

Nauczyciele – opiekunowie uczestników projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w pakiecie bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą z różnymi trudnościami.

Projekt zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną m.in. zaprezentowane i nagrodzone najlepsze projekty medialne opracowane przez uczestników.

Pilotażowa edycja opisanych działań będzie realizowana w okresie od marca do czerwca 2022 roku. Udział w niej jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów klasowych (ok. 300 osób).

Gala finałowa projektu odbyła się 9 czerwca 2022r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość rozpoczęła się od wyświetlenia filmu podsumowującego aktywności projektowe, przygotowanego przez młodzież we współpracy z ACKiM UMCS Chatka Żaka. Uroczystości towarzyszyło ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszy projekt doradczy w zakresie promocji w social mediach firmy lub jej produktu, podziękowania Partnerom projektu oraz wystąpienie gościa specjalnego Impro Teatr Bezczelny.

Kluczowym etapem realizacji projektu były wizyty studyjne młodzieży w siedzibach lubelskich przedsiębiorców i instytucji, zrealizowane na przełomie kwietnia i maja 2022 r. Spotkania miały na celu poznanie przez uczniów przedmiotu działalności i specyfiki pracy Partnera, a także dokonanie wywiadu marketingowego w celu zrealizowania dla Partnera projektu doradczego z zakresu promocji w social mediach firmy lub jej produktu. Działania młodzieży w tym zakresie zostały wsparte przez Partnerów z sektora kreatywnego, a dokładnie z branży marketingowej, PR oraz grafiki. Podczas warsztatów, młodzież miała okazję poznać pasję Partnera Kreatywnego, a także skorzystać z jego doświadczenia w branży i skonfrontować swoje pomysły na realizację projektu doradczego dla przedsiębiorców lub instytucji.

Webinaria dla uczniów uczestniczących w projekcie
Spośród oferty szkoleniowej dla uczestników projektu #PrzedsiębiorczaMłodzież, poza spotkaniami stacjonarnymi, uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w webinariach wspierających kompetencje przedsiębiorcze oraz w dodatkowych webinariach w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS i Santander Universidades. Dedykowanymi młodzieży webinariami w ramach projektu były:

  • autoprezentacja – poznanie technik autoprezentacji miało na celu wzmocnienie w uczestnikach umiejętności pokazywania swoich mocnych stron oraz opanowania sztuki wystąpień publicznych przydatnej na przyszłej ścieżce edukacyjnej i zawodowej;
  • „Studiuj z głową” – webinarium o efektywnym wykorzystaniu czasu studiów i o zaangażowaniu się w dodatkowe wartościowe aktywności w tym okresie.

Webinaria dla nauczycieli uczniów uczestniczących w projekcie
Nieodłącznym elementem pracy profesjonalnego nauczyciela jest ciągłe doskonalenie swojego warsztatu zawodowego oraz uczenie się przez całe życie. Wśród wielu wyzwań stawianych przed szkolną kadrą dydaktyczną jest m.in. zmieniająca się na naszych oczach rzeczywistość i podyktowana tym potrzeba szukania rozwiązań wspierających uczniów na każdym etapie rozwoju. Aktualnym wyzwaniem dla wielu szkół okazała się pandemia COVID-19, a także konieczność sprostania związanych z tym tematem wymaganiom. Specjalnie dla nauczycieli uczniów biorących udział w projekcie #PrzedsiębiorczaMłodzież, został przygotowany cykl warsztatów online, wspierających ich pracę dydaktyczną. Stąd pierwsze szkolenie dla nauczycieli nosiło tytuł „Dzieci pocovidowe – jak z nimi pracować…? Specyfika zawodu nauczyciela, choć opiera się przede wszystkim na wiedzy fachowej, praktycznej oraz pedagogicznej, to wiąże się także z utrzymaniem kontaktów personalnych z uczniami. Dlatego też kolejnym tematem webinarium dla nauczycieli było „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Powyższe webinaria dla nauczycieli zostały przeprowadzone przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Nauczyciele z placówek biorących udział w projekcie wzięli także udział w webinarium nt. „Zarządzania stresem” przeprowadzonym przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS.

Webinarium dla studentów wspierających realizację projektów doradczych przez uczniów
W projekt #PrzedsiębiorczaMłodzież zaangażowani także byli studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Studenci w ramach praktyk uniwersyteckich wspierali realizację projektów doradczych przez licealistów. Specjalnie dla studentów, został zorganizowany webinar z zakresu e-commerce – czyli jak zacząć i rozwinąć swój biznes w sieci? Webinar realizowany został dzięki Google, Polski Fundusz Rozwoju i Chmura Krajowa w ramach programu #FirmyJutra.

W ramach ogłoszonego Konkursu na najlepszy projekt doradczy dotyczący promocji w social mediach firmy lub jej produktu powstało łącznie 35 projektów opracowanych przez uczennice i uczniów lubelskich liceów. Ocenie prac Komisji podlegało 11 projektów, zgłoszonych w terminie naboru prac. W kolejnym etapie Kapituła Konkursu wyłoniła 3 zwycięskie miejsca:

I – projekt zrealizowany dla IKEA Lublin przez uczniów  Śródziemnomorskiego LO im. św. Dominika Guzmana,

II –  projekt zrealizowany dla Intrograf-Lublin S.A. przez uczniów z XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego,

III – projekt zrealizowany dla SKENDE Shopping przez uczniów z XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Sponsorzy Konkursu

Wizyta studyjna na UMCS
Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania infrastruktury współorganizatora projektu Przedsiębiorcza Młodzież, składając wizytę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wizyta studyjna została zorganizowana w formie gry terenowej „w podchody” – dała uczniom możliwość zapoznania się z kulturą studencką i infrastrukturą uczelni. Licealiści zwiedzali Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS, Kampus oraz siedzibę Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Akademickie Radio Centrum, a także Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami władz uczelni.

Warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka
Dla klasowych redaktorów, którzy tworzyli materiały relacjonujące przebieg aktywności projektowych, zostały zorganizowane warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka, wspierające działalność redaktorów. Podczas spotkania licealiści dowiedzieli się m.in. jakie są rodzaje kadrów, jak tworzyć profesjonalne relacje medialne oraz czym jest storytelling.

W ramach projektu Przedsiębiorcza Młodzież uczestnicy wzięli udział w warsztatach stacjonarnych, prowadzonych w oparciu o metodę MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator). Jest to metoda samooceny oparta o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Teoria ta określa istotę różnic między ludźmi wyjaśniając jednocześnie, że każdy typ osobowości posiada swój własny potencjał, który może być z satysfakcją realizowany we wszystkich obszarach życia.

Teoria typów psychologicznych jest kluczem do zrozumienia siebie w sposób, który prowadzi do skutecznych rozwiązań edukacyjnych. Podczas warsztatów, uczniowie nie tylko poznali typy swoich osobowości, ale uświadomili sobie także, iż uczą się w różny sposób, ponieważ są różni. Zrozumienie własnych preferencji osobowościowych zwiększa samoświadomość i daje potrzebną wiedzę do wykorzystania w przyszłości.

W dniu 03 marca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrekcji i nauczycieli placówek oświatowych, inaugurujące współpracę w ramach projektu Przedsiębiorcza Młodzież. Podczas spotkania zaprezentowany został harmonogram aktywności oraz główne założenia projektu. Poza informacjami merytorycznymi, zebrani przedstawiciele szkół wysłuchali także prezentacji na temat potencjału gospodarczego Miasta Lublin. Pilotażowy projekt Przedsiębiorcza Młodzież spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska.

Dla przedsiębiorców i przedstawicieli
przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu

Dla placówek oświatowych:


Bartłomiej Twarowski
Uniwersytecki Konsultant ds. Przedsiębiorczości UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mail: b.twarowski@umcs.pl

Organizatorzy