Przedsiębiorcze Dzieciaki – 2022

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się Gala Finałowa projektu. Galę rozpoczęto od krótkiego filmiku ,,przeżyjmy to jeszcze raz”, podczas którego dzieci przypomniały sobie cały przebieg projektu. Następnie zostały wręczone podziękowania wraz z upominkami dla wszystkich uczestników projektu. W trakcie podziękowań placówki na scenie układały wcześniej przygotowane puzzle. Dzięki temu na scenie utworzyła się barwna widziana oczami dzieci makieta Lublina. Dodatkowo został ogłoszony wynik konkursu na Szkolną Przestrzeń Kreatywną – zwycięzcą została Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza. Po oficjalnej części gali na holu LPNT partnerzy projektu zorganizowali szereg atrakcji dla dzieci.

Filmik podsumowujący projekt ,,przeżyjmy to jeszcze raz” dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6ZUCV0p8yzc

Dzieci w ramach projektu założyły firmy m.in. takie jak: Słodziaki (słodki kiermasz i sprzedaż ciast zrobionych przez dzieci), Chomi- Kotki (loseria fantowa i występ przed publicznością), Zakładkowo (produkcja i sprzedaż zakładek do książki), Pomocne koraliki (produkowanie breloków, magnesów itp. z koralików),  ArtKids (program artystyczny +  licytacja przygotowanych prac plastycznych) Wesoły Teatrzyk (przedstawienie kukiełkowe Czerwony Kapturek przed publicznością)

Dzieci swoje firmy tworzyły w oparciu o klasowy biznesplan, własne zrobione produkty, szeroki marketing a na końcu nastąpiła realizacja ustalonego celu.

Każda z grup odwiedziła przedstawiciela branży kreatywnej. Celem działania jest pokazanie dzieciom, jak można przekuć pasję w biznes. Warsztaty kreatywne trwały jednej godziny. Dodatkowo, była to doskonała okazja do zaprezentowania swojej kreatywności przez dzieci. Spotkaniom z osobami kreatywnymi towarzyszyła maskotka projektu, którym jest duży Koziołek Biznesmen wraz z przedstawicielem UML.

Każda z grup odwiedziła jedną lubelską firmę. Celem działania jest pokazanie dzieciom, jak funkcjonuje duże przedsiębiorstwo. Zajęcia w firmach trwały od 45 min do 2 godzin maksymalnie – w zależności od profilu firmy. Spotkaniom w firmach towarzyszyła maskotka projektu, którym jest duży Koziołek Biznesmen wraz z przedstawicielem UML.

W okresie 14.03-1.04 odbyło się 15 spotkań online w Narodowym Banku Polskim Odział w Lublinie. Podczas których dzieci zapoznały się z tematyką oszczędzania, poznały polską walutę i nauczyły się odróżniać wartości obiegowe od wartości kolekcjonerskich

Studentki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zrealizowały 4 spotkania w każdej z rekrutowanej placówce.

Pierwsze spotkanie ,,Poznajmy się” miało charakter zapoznawczy. Do każdej grupy razem ze studentką przybył mały Koziołek Biznesmen – maskotka projektu, która była obecna podczas trwania całego projektu. Na pierwszym spotkaniu został również podpisany z dziećmi kontrakt – umowa, dotycząca zasad zabawy z Koziołkiem.

Drugie spotkanie z Koziołkiem dotyczyło pojęcia „przedsiębiorczość”. Dzieci wyjaśniły co oznacza to słowo i co ma wspólnego ze słowami „kreatywność”, twórczość” i „odwaga”. Na koniec zajęć dzieci w sposób innowacyjny i kreatywny robią „coś z niczego” wykorzystując przy tym przyniesione z domu nie potrzebne rzeczy.

Podczas trzeciego spotkania ,,Moja pasja, talent’’ uczniowie prezentowali przed grupą swoje pasje i talenty. Celem tych działań jest pokazanie dzieciom, że każdy potrafi robić coś interesującego, coś co lubi. Od pomysłu zaczyna się bowiem istnienie każdej firmy. Na tych zajęciach dodatkowo dzieci dowiedzą się jakie są etapy powstawania firmy i co to jest biznes plan, marketing.  

Na ostatnich zajęciach ,,nasza klasowa firma” dzieci zastanawiali się jaką firmę wspólnie mogą założyć. Każda wymyślona firma przez grupę miała swoją nazwę, logo, biznesplan, promocję. Został również ustalony cel, na który dzieci przeznaczą zarobione w swojej firmie pieniądze. Dzieci mają miesiąc na realizację tego zadania.

Szkolenie odbyło się w formie hybrydowej dnia 10 lutego 2022 r. w Auli Instytutu Psychologii na ul. Głębokiej 45. Podczas spotkania nauczyciele oraz studenci poznali cele i metodykę projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” oraz mieli okazji wysłuchać prezentacji nt. Lublina Gospodarczego. W szkoleniu wzięło udział 55 osób.

Zakończyliśmy rekrutację placówek do III edycji projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki! Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania – otrzymaliśmy prawie 60 zgłoszeń!

Zgodnie z założeniami projektu, zakwalifikowało się 15 placówek:

🏫 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
🏫 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
🏫 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
🏫 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie
🏫 Przedszkole nr 52 w Lublinie
🏫 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
🏫 Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
🏫Szkoła Podstawowa nr 44 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.
🏫Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski W Lublinie
🏫Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci II” w Lublinie Małgorzata Juda
🏫Przedszkole nr 28 w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza W Lublinie
🏫Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to nowy projekt mający na celu wspieranie naturalnej dziecięcej kreatywności, będącej ważnym elementem budowania postaw przedsiębiorczych już od najmłodszych lat oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim dzieciom, środowisku. Projekt realizowany jest w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” (prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz inicjatywy „Otwarta Szkoła” (realizowanej przez Fundację Kultury Audiowizualnej Beetle, przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin).

Wszystkie zainteresowane placówki, zakwalifikowane do projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, będą miały możliwość stworzenia własnej koncepcji na realizację szkolnych „Przestrzeni Kreatywności” w swojej placówce. Przygotowana koncepcja będzie miała formę graficzną i opisową oraz będzie przedstawiała propozycję zmian wyznaczonych miejsc w szkole.

Zwycięską koncepcję na szkolną „Przestrzeń Kreatywną” poznamy podczas wydarzenia podsumowującego projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku. Wówczas nastąpi uroczyste wręczenie vouchera na realizację szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” oraz na przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży.  

Za realizację tegorocznej edycji programu odpowiedzialni są:

  • Miasto Lublin (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości oraz Wydział Kultury),
  • UMCS (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
  • Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” są realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: gospodarczy.lublin.eu/przestrzen-kreatywna.

Przykłady przestrzeni szkolnych zrealizowanych przez Fundację Kultury Audiowizualnej Beetle w ramach inicjatywy Otwarta Szkoła.

Tegoroczna edycja zakładała realizację projektu w partnerstwie z miastem Łuck na Ukrainie.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w obu miastach miał być realizowany równolegle, opierając się na takich samych założeniach. Różnić się miały jedynie maskotki projektu. W Łucku odpowiednikiem lubelskiego Koziołka-Biznesmena miał być obwoływacz miejski (w języku ukraińskim zwany klykun), który, podobnie jak koziołek w przypadku Lublina, jest symbolem miasta. W ramach projektu planowane były spotkania warsztatowe ze studentami, wizyty studyjne w firmach oraz spotkania z przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Co ciekawe, w przypadku obu miast dzieci miały by szansę zapoznać się z działalnością firmy Modern Expo, która posiada siedzibę zarówno w Lublinie, jak i w Łucku.

Odbyło się wiele spotkań online konsultacyjnych, pierwsze etapy projektu a były nimi opracowanie wspólnych grafik, promocja informująca o współpracy, rekrutacja placówek oraz firm, szkolenia studentek z Łucka zostały zrealizowane, jednakże wojna na Ukrainie pokrzyżowała kolejne działania.
Realizacja projektu po stronie Łucka została przełożona na późniejszy spokojniejszy czas.