Spin-offy

Definicja:
Spin off, inaczej zwane przedsiębiorstwo odpryskowe, jest to firma wydzielona z przedsiębiorstwa macierzystego i założona jest przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej, ewentualnie studenta lub absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii. Spin off dzielimy ze względu na miejsce powstania na trzy rodzaje: korporacyjne, instytucjonalne i przedsiębiorcze. Taki podmiot ma określoną samodzielność, jednak nie może powstać bez zgody przedsiębiorstwa macierzystego. Głównym sektorem, gdzie powstają spin offy jest sektor publiczny (powstają z inicjatywy szkół wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych). Drugim obszarem, gdzie powstają przedsiębiorstwa odpryskowe, jest działalność gospodarcza, gdzie mikro firmy są zakładane przez korporacje i duże przedsiębiorstwa. W Polsce najpopularniejszymi dziedzinami spin offów jest informatyka, farmacja i biotechnologia.

Spin offy w Lublinie: