Deklaracja udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

Przedsiębiorcze dzieciaki
Jestem Przedstawicielem/Przedstawicielką:

Termin realizacji warsztatów: marzec – czerwiec 2023 r.

Zobowiązuję się do:

zorganizowania nieodpłatnych zajęć w formie:
zorganizowania nieodpłatnych zajęć na terenie:
Maksymalny rozmiar pliku: 26.21MB

Dane osoby prowadzącej warsztat w ramach Projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”