Baza klastrów

L.p.

Rok utworzenia

Nazwa

Liczba członków
(w tym przedsiębiorstw)

1.

2006

Klaster Restauratorów i Hotelarzy

63 (47)

2.

2007

Wschodni Klaster ICT

103 (91)

3.

2007

Lubelskie Drewno Regionalny Klaster w Lublinie

70 (70)

4.

2008

Lubelski Klaster Teleinformatyczny

35 (30)

5.

2008

Lubelski Cebularz

21 (21)

6.

2008

Lubelski Klaster Przedsiębiorstw

15 (13)

7.

2009

Wschodni Klaster Obróbki Metali

65 (62)

8.

2010

Lubelski Klaster Branży Spożywczej

23 (23)

9.

2011

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

44 (37)

10.

2011

Klaster-Group.pl

15 (15)

11.

2012

Klaster Fotoniki i Światłowodów

27 (25)

12.

2013

Klaster Designu Innowacji i Mody

53 (24)

13.

2013

Lubelskie Klastry

5 klastrów

14.

2014

Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

150 (119)

15.

2014

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

16 (5)

16.

2015

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

40 (32)

17.

2015

Lubelski Klaster Biotechnologiczny

26 (16)

18.

2015

Klaster Lubelskie Jajko

8

19.

2018

Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

18 (14)

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin, 2018.  

 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Klaster Restauratorów i Hotelarzy
  Podstawa prawna: stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 63
  Rok założenia: 2006
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 47

  Charakterystyka klastra:
  Klaster zajmuje się integracja środowiska restauratorów i hotelarzy w województwie lubelskim, promocją kuchni regionalnej, organizacja konkursów kulinarnych i szkoleń. Zajmowaliśmy się szkoleniami w zakresie HACAP wydając podręcznik ułatwiający zrozumieć zagadnienia oraz pracę zgodnie z zasadami HACAP. Dla członków i ich pracowników organizowane były kursy z angielskiego oraz kuchni regionalnej. Prezesem klastra jest Mirosław Augustyniak.

  Adres www: www.krih.pl
  Telefon: 607 455 320
  Osoba do kontaktu: Mirosław Augustyniak
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Wschodni Klaster ICT
  Podstawa prawna: porozumienie
  Ilość członków w klastrze: 103
  Rok założenia: 1.06.2007r.
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 91

  Charakterystyka klastra:
  Wschodni Klaster ICT zrzesza firmy sektora MŚP, uczelnie i IOB, które dzięki członkostwu w ramach porozumienia mogą realizować innowacyjne projekty w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz Smart Grid – inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

  Prezydium WK-ICT: Robert Szlęzak – Prezes, Członek Prezydium – Krzysztof Peczka, Członek Prezydium – Jerzy Korniluk. Faktyczne funkcje koordynatora i animatora działań i aktywności klastra pełnią wspólnie firmy Ideopolis Sp. z o.o. oraz Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

  Wschodni Klaster ICT aktywnie uczestniczy w międzynarodowych imprezach promujących  branżę technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) – m.in. CeBIT (Niemcy), NASSCOM (Indie), IT&BPO Days (USA), angażuje się również w kreowanie innowacyjnych przedsięwzięć na styku kultury oraz technologii IT/ ICT.

  Jednym z unikalnych projektów w tej dziedzinie jest projekt „Lublin.Lokacja.2.0” („Lublin.Location.2.0”), którego celem jest stworzenie zintegrowanego i uniwersalnego opisu miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii obejmującego multimedialną i hipertekstową opowieść w ramach budowy tzw. miasta inteligentnego (smart city).

  „Podróż w czasie” do Lublina z XIV, XVI, XVIII i XX wieku była głównym produktem polskiego stoiska na CeBIT 2013. Zaprezentowana podczas targów kapsuła umożliwiała wirtualny spacer po mieście, którego wizualizacja została wiernie odtworzona na podstawie dokumentacji historycznej.

  Adres www: www.ecict.eu
  Telefon: 797 012 830
  Osoba do kontaktu: Joanna Kamińska
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Stowarzyszenie Lubelskie Drewno Regionalny Klaster w Lublinie
  Podstawa prawna: stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 70
  Rok założenia: 2007
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 70

  Charakterystyka klastra:
  Stowarzyszenie Lubelskie Drewno - Regionalny Klaster w Lublinie jest organizacją pozarządową powołaną w 2007 roku w ramach projektu 2.6 ZPORR Innowacyjna Sieć Współpracy Rzemiosła w celu wykorzystania  zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu. Klaster Lubelskie Drewno zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje związane z budownictwem domów drewnianych. Prowadzimy również współpracę z ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi - Politechnika Lubelska, władzami miasta - Urząd Marszałkowski w Lublinie, a także realizujemy projekty europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

  Szkolenia, podnoszenie kwalifikacje osób jak też ich przekwalifikowywanie się. W ostatnich czasie nawiązaliśmy współpracę z  OKIP.W lipcu 2013 r. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw zawarł porozumienie o współpracy z Klasterem Lubelskie Drewno mające na celu rozwój innowacyjności firm z regionu lubelskiego. Jednocześnie byliśmy uczestnikami I Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie chcąc zaznaczyć swoją obecność i zwrócić uwagę na potrzeby naszego regionu w zakresie tanich technologii i innowacyjnych rozwiązań eco w branży drzewnej oraz budowlanej jak też w zakresie pozyskiwania taniej energii. Bierzemy czynny udział w licznych spotkaniach i kongresach Zarządów Klastrów w całym kraju.

  Telefon: 510 059 899
  Osoba do kontaktu: Mieczysław Kwiatkowski - Prezes Stowarzyszenia
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Teleinformatyczny
  Podstawa prawna: stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 35
  Rok założenia: 2008
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 30

  Charakterystyka klastra:
  Ideą powołania Lubelskiego Klastra Teleinformatycznego jest rozpowszechnianie informacji na rynku regionalnym, krajowym oraz zagranicznym o rozwiązaniach spełniających najwyższe standardy technicznej charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności, Głównym zadaniem jest zrzeszenie przedsiębiorstw prowadzących działalność branżową i powiązanych z nimi instytucji w celu wspierania innowacyjności, promowania firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i inwestycji w kadry.

  Telefon: 817 474 904
  Osoba do kontaktu: Marcin Kusiak
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Cebularz
  Podstawa prawna: stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 21     
  Rok założenia: 2008
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 21

  Charakterystyka klastra:
  Klaster Lubelski Cebularz zrzesza przedsiębiorców reprezentujących branżę spożywczą. Są to zakłady gastronomiczne, piekarnie, cukiernie, młyny, rolnicy oraz hurtownicy branży spożywczej i opakowań.

  Telefon: 825 640 180, 509 514 614
  Osoba do kontaktu: Wojciech Hetman
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Przedsiębiorstw
  Podstawa prawna: porozumienie
  Ilość członków w klastrze: 15
  Rok założenia: 2008
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 13

  Charakterystyka klastra:
  Lubelski Klaster Przedsiębiorstw powstał w 2008 roku. Każda z Firm założycieli wniosła do Klastra kapitał w postaci wiedzy, kontaktów biznesowych, umów z kontrahentami oraz zapału do wspólnej realizacji celu jakim jest „Budowanie silnej marki przy wykorzystaniu efektu synergii klastra".

  Cele Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw:

  • stworzenie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Klastra wraz z zestawem narzędzi biznesowych dostępnych on-line
  • rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi z Lubelszczyzny
  • wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra
  • wzajemne świadczenie usług wewnątrz Klastra
  • ułatwienie transferu wiedzy wewnątrz Klastra
  • realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu obniżenia kosztów
  • wspólna realizacja projektów oraz inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie
  • promocja marek oraz produktów Członków Klastra
  • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. dotacje z Unii Europejskiej)
  • pozyskiwanie zleceniodawców
  • promocja idei Klastra
  • optymalizacja kosztów operacyjnych oraz redukcja kosztów Outsourcingu
  • popularyzacja nowoczesnych technik i technologii wewnątrz Klastra
  • wzrost innowacyjności Członków Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej.
  Telefon: 605 308 665
  Osoba do kontaktu: mgr inż. Seweryn Szast
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Wschodni Klaster Obróbki Metali
  Podstawa prawna: porozumienie
  Ilość członków w klastrze: 112
  Rok założenia: 2009
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 92

  Charakterystyka klastra:
  Wschodni Klaster Obróbki Metali to powiązanie 112 podmiotów z branży metalowej działających w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

  Firmy należące do klastra zyskują:

  • zacieśnienie kontaktów z innymi firmami regionu (integracja środowiska, wymiana informacji, budowanie sieci sprawdzonych podwykonawców),
  • wspólny udział w wydarzeniach branżowych (wyjazdy na targi, zagraniczne misje gospodarcze, spotkania z podmiotami zainteresowanymi współpracą),
  • łatwiejszy dostęp do jednostek naukowych (wizyty studyjne, transfer wiedzy).

  Główne cele klastra to:

  • podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wspólne działania członków Klastra,
  • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw branży obróbki metali,
  • tworzenie powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową,
  • uzyskanie efektu synergii.

  Oferowane usługi świadczone przez firmy należących do klastra obejmują m.in.

  • cięcie, gięcie blach,
  • hartowanie stali,
  • spawanie,
  • obróbka skrawaniem,
  • wypalanie blach,
  • frezowanie, szlifowanie,
  • ślusarstwo,
  • obróbka cieplna,
  • ochrona antykorozyjna,
  • testy jakościowe,
  • remonty maszyn przemysłu spożywczego i chemicznego,
  • montaż, naprawa, modernizacja ciągów technologicznych i dźwignic,
  • regeneracja bloków silnikowych,
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych.

  Wśród oferowanych produktów są m.in.:

  • zamki, kłódki, akcesoria do drzwi,
  • pawilony, ogrodzenia,
  • wymienniki ciepła,
  • zbiorniki stalowe,
  • oprzyrządowanie technologiczne,
  • uchwyty, infokioski, obudowy,
  • konstrukcje stalowe,
  • projektowanie i budowa hal,
  • wyroby hutnicze,
  • kompletne linie do przetwórstwa spożywczego,
  • barierki, balustrady, poręcze,
  • drobne elementy metalowe, m.in. dla górnictwa,
  • śruby specjalizowane,
  • pojemniki i kontenery,
  • wytwarzanie i cięcie drutów,
  • narzędzia diamentowe i spiekane,
  • kotły i piece centralnego ogrzewania.

  Członkami Wschodniego Klastra Obróbki Metali mogą zostać wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali, zlokalizowane w Polsce Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Warunkiem przystąpienia jest uzyskanie co najmniej 40% przychodu ze sprzedaży usług z zakresu obróbki metali lub ze sprzedaży własnej produkcji wytwarzanej przy wykorzystaniu procesów obróbki metali.

  Koordynator klastra:
  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (WKTiR) powstał w 1962 roku w Lublinie. Jest koordynatorem Wschodniego Klastra Obróbki Metali. Prowadzi także Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. WKTiR jest stowarzyszeniem działającym na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospodarki Lubelszczyzny w obszarze kompetencji kadr przedsiębiorstw oraz wykorzystania dostępnych narzędzi postępu technicznego. Świadczy usługi szkoleniowe i doradcze dla firm oraz osób indywidualnych.

  Telefon: 815 321 339, 512 477 236
  Osoba do kontaktu: Stanisław Janowczyk, Beata Rymarczyk
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Branży Spożywczej
  Podstawa prawna: b.d.
  Ilość członków w klastrze: 23
  Rok założenia: 2010
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 23

  Charakterystyka klastra:
  Promocja wyrobów produkowanych na Lubelszczyźnie. Szkolenie uczniów, czeladników oraz mistrzów z branży spożywczej. Tworzenie materiałów szkoleniowych dla branży spożywczej tj. filmy, książki itp.

  Telefon: 501 550 071
  Osoba do kontaktu: Wiesław Kucia
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
  Podstawa prawna: umowa partnerska o utworzeniu Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, brak osobowości prawnej
  Ilość członków w klastrze: 44
  Rok założenia: 2011
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 37

  Charakterystyka klastra:

  W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń dla branży OZE, projektanci i wykonawcy instalacji OZE, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem pasywnym.

  Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

  Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz poprawa efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego.

  Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą:

  • zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną;
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii;
  • wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie na potrzeby rozwoju branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego;
  • wspieranie systemu kształcenia kadr dla branży energetyki odnawialnej odnawialnej oraz budownictwa pasywnego.
  Telefon: 516 283 342, 887 200 020
  Osoba do kontaktu: Małgorzata Gałczyńska
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Klaster-Group.pl Podstawa prawna: umowa partnerska
  Ilość członków w klastrze: 15 Rok założenia: 14.01.2011r.
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 15

  Charakterystyka klastra:
  Klaster-Group.pl powstał 14 stycznia 2011 roku w wyniku umowy partnerskiej pomiedzy spółkami Netrix Group sp. z o.o., BASoft sp. z o.o. oraz ICT Solutions Cezary Sieńczyk. Klaster-Group.pl jest inicjatywą podmiotów, które dążą do zrealiozowania wspólnej misji i osiagnięcia wspólnych celów. Klaster integruje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku informatycznym i teleinformatycznym, bądź świadczące usługi dla podmiotów z tego sektora. Misja Klaster-Group.pl Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i dynamiki przedsiębiorstw branży informatycznej i teleinformatycznej dzięki wzajemnej współpracy oraz szybki i efektywny transfer wiedzy oraz technologii poprzez współdziałanie i kooperację z jednostkami badawczo-naukowymi. Wizja Klaster-Group.pl Wysoka konkurencyjność regionalnych środowisk biznesowych i naukowo-badawczych oraz rozwinięta infrastruktura systemu innowacji w branży ICT co wpłynie na przyciągnięcia firm krajowych i zagranicznych, inwestycji oraz czołowych specjalistów branży ICT.

  Cele Klaster-Group.pl

  • Podniesienie poziomu konkurencyjności i tworzenia wartości bazujacych na procesach innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw Regionu oraz instytucji B+R;
  • Wykreowanie i utrwalenie dobrej marki Klastra zwiększającej wiarygodność i prestiż jego Członków oraz atrakcyjność Regionu;
  • Rozwój zasobów i kompetencji ludzkich poprzez wzajemne wzbogacanie się i dywersyfikację Członków Klastra;
  • Zwiększanie wiedzy specjalistycznej opartej na działalności B+R istotnej dla Klastra poprzez wzmocnienie i koncentrację zaplecza B+R w Regionie oraz kontakty krajowe i międzynarodowe;
  • Promowanie rozwoju kreatywnych środowisk innowacyjnych charakteryzujących się intensywna współpraca oraz dynamicznym rozwojem z Regionu;
  •  Zwiększenie międzynarodowego zaangażowania w postaci rozszerzenia działalności na rynki międzynarodowe, nawiązanie współpracy z zagranicznymi instytucjami.

  Klaster-Group.pl realizuje cele w szczególności poprzez:

  • Rozwój działalności B+R w obszarze ICT;
  • Doradztwo dla członków klastra w obszarze ICT;
  • Wdrażanie nowych technologii w obszarze ICT;
  • Promocja posiadanych technologii w obszarze ICT przez członków klastra;
  • Szkolenia specjalistyczne dla członków klastra;
  • Udział w targach i konferencjach;
  • Wspólne projekty członków klastra;
  • Pozyskiwanie finansowania na nowe projekty dla członków klastra;
  • Budowanie własnej infrastruktury ICT.

  Koordynatorem Klastra jest Netrix Group sp. z o.o.. Netrix Group sp. z o.o. to Instytucja Otoczenia Biznesu, która została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Netrix Group Sp. z o.o. obecnie realizuje dwa projekty systemowe PARP. Pierwszy to Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych, Działanie 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedsięwzięcie ma na celu świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (Audyt innowacyjności, Doradztwo we wdrożeniu innowacji) dla przedsiębiorstw z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Drugi projekt to „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1. Dodatkowo Netrix Group sp. z o.o. Zawarł z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu porozumienie o współpracy w ramach przedsięwzięcia Akademicki Klaster Inżynierii Wiedzy.

  IOB oferuje usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich stabilny rozwój, optymalizację procesów biznesowych oraz analizę projektów inwestycyjnych według metodyki UNIDO. Wspiera przedsiębiorców w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących zarządzania na poziomie strategicznym, operacyjnym oraz informatycznym.

  Adres www: klaster-group.pl
  Telefon: 693 127 565
  Osoba do kontaktu: Marzena Niderla
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Klaster Fotoniki i Światłowodów
  prawna: umowa partnerstwa
  Liczba  członków w klastrze: 27
  Rok założenia: 2012
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 25

  Charakterystyka klastra:
  Podstawy polskiej technologii światłowodowej pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. stworzył zespół badawczy Pracowni Technologii Światłowodów UMCS w Lublinie. Od tamtego czasu w naszym kraju prowadzone są zaawansowane badania z zakresu fotoniki, która została niedawno uznana przez Komisję Europejską za jedną z pięciu kluczowych technologii dla strategii rozwoju Europy. Odpowiednie działania, rozwój, dotacje i inwestycje w fotonikę mogą przesądzić o konkurencyjności polskiej gospodarki na świecie, która opierałaby się na innowacyjnej technologii i unikatowej wiedzy.

  Działającą na rzecz fotoniki w Polsce organizacją jest Klaster Fotoniki i Światłowodów. Jest on otwartą inicjatywą kooperacyjną skupiającą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze fotoniki, w tym w zakresie technologii światłowodowej. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży fotonicznej oraz firm korzystających z technologii światłowodowej, wzrost ich konkurencyjności poprzez dostarczanie wiedzy, wymianę dobrych praktyk wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie współpracy firm i instytucji.

  Klaster Fotoniki i Światłowodów jest ambasadorem działań na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora fotonicznego, który ma wysoki potencjał, aby stać się wizytówką polskiego przemysłu zaawansowanych technologii. Przedstawiciele Klastra aktywnie uczestniczą w krajowych oraz międzynarodowych targach i konferencjach branżowych, monitorują potrzeby przemysłu i wykonują prognozy dla rynku i branży, aby właściwie modyfikować kierunki rozwoju i ulepszać produkty zgodnie ze światowymi trendami. Kluczową działalnością Klastra jest rozległy proces tworzenia kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami, jednostkami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Gotowość do podejmowania współpracy na różnych płaszczyznach oparta jest na wzajemnym zaufaniu, co pozwala na synergiczne wykorzystanie kompetencji poszczególnych członków Klastra, czerpanie korzyści wynikających z dostępu do wspólnej bazy umiejętności, oferty szkoleniowej czy działań marketingowych również skierowanych na rynki zagraniczne.

  Założycielem i koordynatorem Klastra jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Centrum, jako twórca i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów, pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz Klastra, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi i naukowymi, pozyskiwanie kolejnych, nowych podmiotów zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz we współpracę na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce. Centrum angażuje się i prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze przede wszystkim w dziedzinie fotoniki, optyki, optoelektroniki oraz dziedzinach mających wpływ na rozwój technologii światłowodowej, w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, telekomunikacji i wielu innych.

  Telefon: 570 421 608
  Osoba do kontaktu: Kinga Kucharuk
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Klaster Designu Innowacji i Mody
  Podstawa prawna: stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 53
  Rok założenia: 2013
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 24

  Charakterystyka klastra:
  Koordynatorem Klastra jest stowarzyszenie Klaster Designu Innowacji i Mody. Klaster powstał z inicjatywy Towarzystwa Mediów Lokalnych i Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych. Misją Klastra jest stworzenie warunków rozwoju innowacji m.in. szeroko pojętego wzornictwa przemysłowego oraz branży odzieżowej, która stanowi istotny segment przemysłu w regionie. Klaster jest platformą szeroko rozumianej współpracy lubelskiego  środowiska naukowego, projektantów i producentów oraz promocji lubelskich marek mającej na celu budowanie powiązań pomiędzy nimi dla zwiększenia ich innowacyjności, efektywności oraz promocji i rozwoju mierzonego wzrostem konkurencyjności i ekspansji na nowe rynki. Klaster zaangażował się także we współpracę przy tworzeniu nowego kierunku: wzornictwo na UMCS. Klaster zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje, otoczenie biznesu, projektantów, stylistów i przedsiębiorstwa.

  Telefon: 534 666 551
  Osoba do kontaktu: Jolanta Maria Kozak
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelskie Klastry
  Podstawa prawna: Porozumienie o współpracy
  Ilość członków w klastrze: 5 klastrów
  Rok założenia: 2013
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: ok 80

  Charakterystyka klastra:
  W dniu 20 listopada 2013 roku w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym przedstawiciele pięciu głównych klastrów na Lubelszczyźnie podpisali porozumienie o utworzeniu Klastra o nazwie Lubelskie Klastry.

  Członkowie:

  • Wschodni Klaster ICT
  • Klaster Ekoinnowacje
  • Lubelski Klaster Biomedyczny
  • Wschodni Klaster Obróbki Metali w Lublinie
  • Klaster Lubelskie Drewno

  Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na Lubelszczyźnie, mająca na celu zrzeszanie się klastrów w większe jednostki organizacyjne. Jest to powiązanie kooperacyjne klastrów oraz inicjatyw klastrowych z terenu województwa lubelskiego oraz niezależnych przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu i samorządów lokalnych.

  Misją Klastra jest podejmowanie działań, których efekty istotnie wpłyną na rozwój gospodarczy regionu poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ich produktów i usług.

  Telefon: 508 153 484
  Osoba do kontaktu: Łukasz Kwiatkowski – Członek Zarządu
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelska Medycyna – ​Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych
  Podstawa prawna: Porozumienie o współpracy
  Ilość członków w klastrze: 139 członków
  Rok założenia: 2014
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 112

  Charakterystyka klastra:
  Lubelska Medycyna – ​Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych powstał, aby wspierać rozwój lubelskiej branży medycznej. Klaster wpisuje się w inteligentną specjalizację uzupełniającą województwa lubelskiego, która obejmuje usługi medyczne i usługi prozdrowotne.

  Inicjatywę powołania klastra podjęły Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny. Umowa partnerstwa została zawarta 21 stycznia 2014r. W krótkim okresie do klastra przystąpiły kolejne podmioty.

  Wizja:
  Klaster Lubelska Medycyna jest zintegrowanym środowiskiem podmiotów świadczących kompleksowe usługi w zakresie ochrony zdrowia na światowym poziomie.

  Misja:
  Misją Klastra jest podejmowanie działań nakierowanych na integrację podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia w celu usprawnienia jakości świadczonych usług.
  Uczestnikami klastra mogą być uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, podmioty lecznicze, przedsiębiorcy z branży medycznej i okołomedycznej, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego.

  Cele klastra:

  • stworzenie i rozwój marki regionalnej branży medycznej
  • wsparcie rozwoju lubelskiej branży medycznej
  • poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia
  Telefon: 81 466 2525
  Osoba do kontaktu: Marzena Strok-Sadło – Członek Zarządu
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
  Podstawa prawna: umowa partnerska
  Ilość członków w klastrze: 16
  Rok założenia: 2014
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 5

  Charakterystyka klastra:
  Celem inicjatywy jest poprawa warunków do inicjowania i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim. W grupie założycielskiej Klastra znajduje się 14 instytucji otoczenia biznesu (w tym przedsiębiorstwa)  oraz 2 uczelnie wyższe. Pierwszym koordynatorem Klastra jest Lubelska Fundacja Rozwoju. Uczestnicy Klastra zamierzają opracowywać wspólne projekty, wymieniać się informacjami, realizować wspólne akcje promocyjne oraz uzupełniać ofertę i podnosić jakość świadczonych usług. Klaster prowadzić będzie współpracę międzynarodową promując lubelskie rozwiązania technologiczne oraz poszukiwać kooperantów dla lokalnych przedsiębiorców. Zamiarem inicjatorów Klastra jest również skuteczne lobbowanie o interesy środowiska innowacyjnych przedsiębiorstw wobec administracji samorządowej.

  Telefon: 815 285 306
  Osoba do kontaktu: Cezary Pasternak
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych
  Podstawa prawna: Stowarzyszenie
  Ilość członków w klastrze: 25
  Rok założenia: 2015
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 18

  Charakterystyka klastra:
  W dniu 17 kwietnia 2014r. z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz PZL – Świdnik został podpisany list intencyjny w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Misją klastra jest wymiana wiedzy, intensyfikacja współpracy pomiędzy członkami, wzrost innowacyjności i w konsekwencji rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu. Jako jeden z głównych celów działania przyjęto integrację środowiska dużych firm oraz MŚP ze sferą badawczo-rozwojową w branży lotniczej jak również stymulowanie rozwoju nowych technologii oraz rozwój zaplecza analityczno-badawczego. Misję Klastra stanowi także transfer nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do procesów produkcji oraz wzrost przedsiębiorczości w branży lotniczej województwa lubelskiego. Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych stawia na rozwój zaplecza edukacyjno- szkoleniowego w zakresie przygotowania wysokiej jakości kadr na potrzeby przemysłu lotniczego oraz promocję branży lotniczej jako nośnika innowacji w Lublinie i województwie lubelskim. 13 stycznia 2015r. Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych przyjął formę prawną stowarzyszenia.

  Telefon: 817 226 022
  Osoba do kontaktu: Paweł Chojnacki
 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Lubelski Klaster Biotechnologiczny
  Podstawa prawna: umowa partnerska
  Ilość członków w klastrze: 27
  Rok założenia: 2015
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 16

  Charakterystyka klastra:
  Klaster ma stymulować międzysektorową współpracę na rzecz rozwoju lubelskich badań biotechnologicznych. Główne działania mają się skupić na inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz gospodarczych z zakresu biotechnologii a także pozyskiwaniu w ramach unijnych lub krajowych funduszy i programów dofinansowania ośrodków na realizację przedsiêwzięć o charakterze naukowo-badawczym, szkoleniowym i inwestycyjnym.

  Adres www: http://lkbio.pl/
  E-mail: j.strubinska@umcs.lublin.pl
  Osoba do kontaktu: Joanna Strubińska

   

 • Założyciele klastra –producenci jajek z regionu i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

  Klaster zrzesza przedsiębiorców działających w branży jajczarskiej, instytucje otoczenia biznesu i jednostki badawczo-rozwojowe

  Cel klastra –podejmowanie działań na rzecz rozwoju potencjału branży produkcji jajek na Lubelszczyźnie, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, a także wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk związanych z produkcją jaj

  Kontakt: e.chrusciel@lpnt.pl, 506 965 042

 • Informacje ogólne o klastrze:
  Nazwa: Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa
  Koordynator Klastra: Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z siedzibą w Lublinie
  Ilość członków w klastrze: 18
  Rok założenia: 2018
  Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 14

  Charakterystyka klastra:
  Klaster „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa” został powołany jako dobrowolne porozumienie jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców wyrażających wolę współpracy na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz branż pokrewnych, a także zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionów w kluczowym obszarze, jakim jest przemysł. Celem Klastra „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa” jest stworzenie platformy współpracy, która pozwoli jego uczestnikom na efektywne połączenie oraz wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw w celu ułatwienia transferu wiedzy, doświadczeń, a także innowacji pomiędzy Uczestnikami Klastra.

  Misją Klastra jest wzmocnienie istniejących powiązań kooperacyjnych oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz w obszarze jego oddziaływania gospodarczego, naukowego oraz społecznego.

  Cele Klastra obejmują w szczególności:

  • stworzenie sieci współpracy oraz budowę trwałych horyzontalnych powiązań pomiędzy Uczestnikami Klastra w celu efektywnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju branży motoryzacyjnej i maszynowej poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz rozwój regionalnych powiązań kooperacyjnych,
  • integrację przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej i maszynowej ze sferą badawczo-rozwojową,
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii oraz rozwój zaplecza analityczno-badawczego na potrzeby branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz wspieranie transferu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do procesów produkcji,
  • podnoszenie poziomu konkurencyjności Uczestników Klastra oraz wsparcie ich aktywności na rynkach międzynarodowych,
  • działalność edukacyjną oraz rozwój zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego poprzez wspieranie tworzenia pro-innowacyjnych kierunków oraz sposobów edukacji,
  • realizację regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów mających na celu rozwój i zwiększenie innowacyjności podmiotów działających w branży motoryzacyjnej i maszynowej, jak również wśród podmiotów świadczących usługi na ich rzecz.
  Adres www: www.klaster-wmm.pl
  Telefon: (81) 466 25 11
  Osoba do kontaktu: Paulina Olchowska
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję