Ekosystemy przedsiębiorcze w Lublinie

Potencjał tkwiący w Lublinie pozwala na zaprojektowanie jasnej i wróżącej powodzenie strategii rozwoju gospodarczego. Tradycje przemysłowe, zasoby ludzkie kształcone przez prężnie działające ośrodki uniwersyteckie, a także zaangażowanie instytucji samorządowych i okołobiznesowych miasta stały się motorem do stworzenia Lubelskich Wyżyn Gospodarczych.

Z definicji Lubelskie Wyżyny Gospodarcze mają być ekosystemem przyjaznym rozwojowi poszczególnych branż, które prezentują największy potencjał w kwestii zaaklimatyzowania się i rozkwitu w regionie. Nazwa koncepcji nawiązuje do geograficznego położenia Lubelszczyzny, choć nie da się nie zauważyć jej metaforycznego wydźwięku.

Strategia Lubelskich Wyżyn Gospodarczych zakłada współpracę na zasadzie poczwórnej helisy. Stronami są ośrodki akademickie, władze publiczne, środowisko biznesowe oraz organizacje pozarządowe. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń przy potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu i budowaniu postaw obywatelskich ma prowadzić do lokalnego rozwoju gospodarczego i podniesienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych miasta.

Koncepcja wyróżnia pięć ekosystemów, które mają największe szanse rozwoju w regionie.

 • Pierwszym rozwijanym w Lublinie ekosystemem była Lubelska Wyżyna IT, która szybko osiągnęła zamierzone cele i stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Tym samym dziś stanowi przykład dla pozostałych pięciu Wyżyn. Drogą nawiązania współpracy między uczelniami lubelskimi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, a także przy zaangażowaniu potencjalnych beneficjentów, udało się stworzyć prężnie działający ekosystem, który w znacznym stopniu przyczynił się do gospodarczego rozwoju Lublina i zmniejszenia stopy bezrobocia. To wpłynęło na jakość kształcenia lubelskich uczelni, dostosowanie programów studiów do potrzeb lokalnych pracodawców, a także zwrócenie się ku badaniom i sporządzaniu analiz.

  Lubelska Wyżyna IT ma duży impakt na inne sektory lubelskiej gospodarki. Współpracuje między innymi z Lubelską Wyżyną Motoryzacyjną i Maszynową oraz Lubelską Wyżyną Lotniczą.

 • Lublin jako miasto wojewódzkie skupia największą liczbę lekarzy specjalistów, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i farmaceutów w regionie. Społeczeństwo staje się jednak coraz bardziej wymagające – rosnąca liczba ludzi starszych oczekuje szczególnej opieki specjalistycznej, a ludzie młodzi coraz chętniej kierują się ku medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Wszystko to rodzi zapotrzebowanie na dobrze wyposażone ośrodki zdrowia i szukanie nowych, wydajnych technologii w zakresie medycyny.

  Lubelska Wyżyna Medyczna działa przy Klastrze Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, czyli platformie współpracy na polu praktyki i nauk medycznych między jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami, podmiotami leczniczymi, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego. Lubelska Wyżyna Medyczna poprzez zakres badań i wykorzystywanych technologii jest ściśle powiązana z Lubelską Wyżyną Biotechnologiczną.

 • Biotechnologia i life science to dziedziny, które stanowią ważny filar gospodarki, głównie ze względu na nieoceniony wpływ na zdrowie i jakość życia społeczeństwa. Rozwijanie biotechnologii ma swoje podłoże w badaniach, analizach i innych metodach dążenia do uzyskania nowatorskich, optymalnych rozwiązań. Takie środki posiada Lublin, miasto o tradycjach akademickich, w którym działa ponad sto laboratoriów i pracowni specjalistycznych. Dokonania lubelskich naukowców, a także zaangażowanie środowiska naukowego w kolejne projekty są stale komercjalizowane na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw, których w 2018 roku było już ponad trzysta.

  Lubelska Wyżyna Biotechnologiczna budowana jest wokół Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego, którego zadaniem jest tworzenie sieci powiązań między ośrodkami naukowo-badawczymi i indywidualnymi naukowcami a przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami i partnerami.

 • Tradycja przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego na Lubelszczyźnie sięga lat 50. ubiegłego wieku i założenia Fabryki Samochodów Ciężarowych. Dziś motoryzacja i budowa maszyn w dalszym ciągu stanową jeden z najprężniej rozwijających się działów regionalnej gospodarki. To także gałąź przemysłu, która stale tworzy nowe miejsca pracy i oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wysokość płac. Atutem regionu lubelskiego jest bliskość rynków wschodnioeuropejskich, bliskość regionalnego portu lotniczego, wykwalifikowana kadra techniczna, a także potencjał naukowo-badawczy tkwiący w uczelniach technicznych, parkach technologicznych i ośrodkach transferu technologii.

  Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa tworzona jest przy Lubelskim Klastrze Motoryzacyjnym i Maszynowym. Misją ekosystemu jest zbudowanie trwałych relacji między jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami działającymi w zakresie motoryzacji i budowy maszyn, organami władzy samorządowej oraz instytucjami otoczenia biznesu. W efekcie lubelska branża elektromaszynowa ma stać się silną konkurencją na rynku krajowym i międzynarodowym.

 • Lubelszczyzna od dekad jest niezmiennie związana z przemysłem lotniczym. Na początku XX wieku chlubiła się działalnością Zakładów Mechanicznych Plage i Laskiewicz, dziś jest siedzibą PZL-Świdnik, producenta śmigłowców zarządzanego przez spółkę Leonardo Helicopters. Jednak lubelski sektor lotniczy to nie tylko produkcja, ale również transport i logistyka. Uruchomiony w 2012 roku Port Lotniczy Lublin obsługuje ruch pasażerski, a dodatkowo stanowi punkt przeładunkowy i spedycyjny towarów. W bliskiej okolicy lotniska znajdują centra logistyczne licznych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na imporcie i eksporcie dóbr.

  Ekosystem Lubelska Wyżyna Lotnicza działa przy Lubelskim Klastrze Zaawansowanych Technologii Lotniczych, a ten z kolei blisko związany jest z PZL-Świdnik. Opiera się na czterech filarach: rozwijaniu współpracy dostawców i kooperantów, szkoleniu lotniczego w aeroklubach i instytucjach zajmujących się szkoleniem pilotów, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych przez uczelnie i instytucje naukowe na rzecz przedsiębiorstw, a także rozwój funkcji cargo.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję