Creative Spirits

Creative Spirits - stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii.

Projekt CREATIVE SPIRITS jest realizowany przez lidera projektu dzielnicę Újbuda miasta Budapeszt (Węgry) w imieniu Gminy Lublin oraz pozostałych partnerów: Kaunas (Litwa), Maribor (Słowenia), Sofia (Bułgaria), Loulé (Portugalia), Ibi (Hiszpania), Ravenna (Włochy), Waterford (Irlandia).

Głównymi celami wdrożeniowymi, które chcemy osiągnąć jako Partner sieci są:

  • Wsparcie podejścia zintegrowanego, w tym zabezpieczenie horyzontalnej, wertykalnej i terytorialnej integracji w ujęciu całościowym; zbadanie alternatywnych struktur administracyjnych i modeli biznesowych, które wspierać będą integrację w ramach tradycyjnych struktur;
  • Włączanie lokalnych interesariuszy, w tym: dotarcie do przedsiębiorców z branży kreatywnej i utrzymanie ich zaangażowania w procesy rozwojowe; przezwyciężenie stereotypów dotyczących biurokracji, co przyczyni się do utrzymania zaangażowania lokalnych interesariuszy w dłuższej perspektywie i lepszego reagowania na lokalne potrzeby; alokacja zasobów na rzecz integrowania różnorodnych grup interesariuszy; kwestie mobilizowania mieszkańców; odnajdywanie i wspieranie „katalizatorów” (najbardziej innowacyjnych osób), aby działali jako liderzy zmian;
  • Mierzenie wpływu, w tym: opracowanie wskaźników mierzenia wpływu przedsiębiorstw kreatywnych; diagnoza metod w jaki sposób osoby kreatywne i ich inicjatywy mogą być rozpoznane, uznane i docenione w sferze publicznej; określenie nowych sposobów oceny sukcesu i niepowodzenia (dobór wskaźników), sposoby mierzenia innowacyjności / eksperymentalności i tworzenie dla niej przestrzeń (elastycznej, tymczasowej, nisko kosztowej);
  • Odchodzenie od strategii na rzecz operacyjnych planów działań, w tym: ocena wszystkich budynków użyteczności publicznej pod kątem możliwości wynajmu na rzecz przemysłów kreatywnych; przygotowanie we współpracy z interesariuszami wspólnego planu działań na rzecz branży kreatywnej; nowe zasady i uregulowania w kwestii planowania regionalnego i miejskiego (elastyczne schematy planistyczne), kładące nacisk na systemowe udostępnianie pustych sklepów i bloków; lepsze wykorzystanie nowej infrastruktury komunikacyjnej w celu adaptowania do warunków Nowej Ekonomii (społecznej, ekologicznej, kreatywnej, opartej na wiedzy) oraz tworzenia nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw;
  • Wzmacnianie finansowania polityk rozwojowych poprzez innowacje finansowe, w tym: wyszukanie i rekrutowanie najbardziej doświadczonych urzędników i wewnętrznych ekspertów w celu przeprowadzenia działań wdrożeniowych; opracowanie skutecznych operacyjnych i finansowych mechanizmów; opracowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk promocji rozwiązań przejściowych; Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gminy wspierają narzędzia zmniejszające bezrobocie, aktywizują rynek pracy, podejmując działania promocyjne i marketingowe. Te narzędzia powinny być lepiej wykorzystywane na rzecz przemysłów kreatywnych. Działając w ramach Sieci Wdrożeniowej URBACT, będziemy w stanie lepiej stawić czoła wspomnianym wyzwaniom.

W ramach projektu Gmina Lublin będzie odpowiedzialna za zorganizowanie w mieście: konferencji, warsztatów, spotkań Lokalnej Grupy URBACT oraz wizyty studyjnej z udziałem partnerów projektu.

Dowiedz się więcej: www.urbact.eu/creative-spirits

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję