Przedsiębiorcze Dzieciaki – 2023

Każda z uczestniczących w projekcie grup odwiedza jedną lubelską firmę z sektora usług lub przemysłowego. Celem wizyt jest pokazanie dzieciom jak funkcjonuje duże przedsiębiorstwo. Wizyty w firmach trwają ok 1,5 do 2 godz, a dzieciom towarzysz maskotka projektu Koziołek Biznesmen wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta.

Wszystkie grupy odwiedzają jednego przedstawiciela branży kreatywnej. Spotkania te służą temu aby dzieci mogły zobaczyć że pasję można zamienić w biznes i jak to zrobić.

Studentki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zrealizowały 4 spotkania w każdej placówce biorącej udział w projekcie.

Poznajmy się to pierwsze spotkanie, na które wraz ze studentką/em przybywa mały Koziołek Biznesmen i pozostaje z dziećmi do końca trwania projektu. Na tym spotkaniu dzieci podpisują kontrakt dotyczący zasad zabawy z Koziołkiem.

Drugie spotkanie z Koziołkiem dotyczyło pojęcia „przedsiębiorczość”. Dzieci wyjaśniały co znaczenie tego słowa oraz co ma wspólnego ze słowami „kreatywność”, twórczość” i „odwaga”. Na koniec zajęć odbył się kreatywny warsztat podczas którego dzieci tworzą „coś z niczego” wykorzystując przyniesione z domu niepotrzebne rzeczy.

Moja pasja, talent” to spotkanie podczas którego dzieci prezentują przed grupą swoje pasje i talenty. Celem jest pokazanie, że każde zainteresowanie czy pasja mogą być ciekawe i interesujące dla innych, a wszystko zaczyna się od pomysłu. Podczas tego spotkania dzieci dowiadują się jakie są etapy powstawania firmy, czym jest biznesplan czy marketing.

Ostatnie zajęcia to „Nasza klasowa firma” podczas których dzieci zakładają własną wymyśloną firmę, opracowują cel, biznesplan i logo. Wybierają tez cel, na który przeznaczą zarobione pieniądze.

Podczas spotkania nauczyciele z placówek oświatowych, które zakwalifikowały się do projektu mieli okazje poznać studentki/ów, którzy poprowadzą warsztaty dla dzieci oraz calą metodykę projektu.

Dodatkowo podczas spotkania odbyła się prezentacja potencjału gospodarczego Miasta oraz inteligentnych specjalizacji Miasta do 2030 r.

Do jubileuszowej edycji Przedsiębiorczych Dzieciaków (2023 r.) zakwalifikowały się:

 • Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego, ul. Paśnikowskiego 6, Lublin – 1c
 • Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Długosza 8, Lublin – 3a
 • Przedszkole nr 75, ul. Żelazowej Woli 24, Lublin – Grupa VII
 • Zespół Przedszkolny nr 1, ul. Zachodnia 7, Lublin – Grupa IV
 • Przedszkole nr 52, ul. Kustronia 10, Lublin – 6 latki
 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zuchów 1, Lublin – 2d
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 4, Lublin – 2b
 • Szkoła Podstawowa nr 20, al. J. Piłsudskiego 26, Lublin – 3a
 • Przedszkole nr 46, ul. Pana Wołodyjowskiego 1, Lublin – Grupa V
 • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Kresowa 7, Lublin – M7
 • Niepubliczne Przedszkole „Dobry Start”, ul. Junoszy 47, Lublin – zerówka
 • Przedszkole nr 83, ul. Zdrowa 1, Lublin – grupa Kotki
 • Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Berylowa 7, Lublin – 2a
 • Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Elektryczna 51, Lublin – 1c
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69, Lublin – 3d

Rekrutacja dla przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Miasta Lublin i okolic trwa od 8 lutego 2023 r. (od godziny 8.00) do 13 lutego 2023 r. (do godz. 15:30).

W celu dokonania zgłoszenia udziału w Projekcie należy:

 1. pobrać ze strony projektu deklarację uczestnictwa, wydrukować, wypełnić i podpisać,
 2. skan formularza należy przesłać w terminie do 13.02.2023 r. na adres: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie: www.przedsiebiorczy.lublin.eu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Deklaracja uczestnictwa dla placówek oświatowych – pdf

Deklaracja uczestnictwa dla placówek oświatowych – docx

Rekrutacja partnerów do udziału w projekcie trwa od 8 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r.

Partnerami mogą zostać firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, a także przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Partnerzy projektu zobowiązują się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci na terenie firmy, bądź obszaru pracy osoby kreatywnej.

W przypadku wystąpienia obostrzeń możliwe jest również spotkanie z grupą dzieci w placówce. Grupy uczestników liczą ok. 25 osób. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie formularza deklaracji uczestnictwa do dnia 13.02.2023 r.
O wynikach rekrutacji każdy Partner projektu zostanie powiadomiony mailowo.

Formularz deklaracji uczestnictwa dla Partnerów projektu pod linkiem: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/deklaracja-udzialu2023
Termin wizyt studyjnych: 1 kwietnia -31 maja 2023 r.

Dla firm i osób sektora przemysłów kreatywnychDla placówek oświatowych:
Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu
dr Małgorzata Chojak 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl.
Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu