Przedsiębiorcze Dzieciaki – edycja pilotażowa 2018

Przebieg edycji pilotażowej w galerii poniżej: