Przedsiębiorcze Dzieciaki 2020

 • We wtorek, 25 lutego 2020 r., w Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki 👧👦
  Podczas spotkania nauczyciele poznali cele i metodykę projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki" oraz mieli okazji wysłuchać prezentacji nt. Lublina Gospodarczego. Spotkanie prowadziły Panie Monika Król, Honorata Kępowicz-Olszówka z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz dr Małgorzata Chojak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

 • Do projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki w roku 2020 zakwalifikowały się następujące placówki oświatowe:

  - SP 28, kl. 1a
  - P 59, zerówka
  - SP 16, kl. 3 c
  - SP 16 , kl. 2f
  - SP 28, kl. 2e
  - Przedszkole Elfik, 6-7 lat
  - SP 50, kl. 2a
  - SP 29, kl. 3a
  - SP 1, kl. 1c
  - ZS 12, kl. 2g
  - P 22
  - P 5, gr. IV
  - P 64, gr 3
  - SKALA NSP

  Gratulujemy!

 • W odniesieniu do szkół:
  Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl lub pocztowy: ul. Narutowicza 12 pok. 26, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy (może być skan) - przy czym z jednej placówki może zostać zgłoszona tylko jedna grupa w liczbie max. 24/25 dzieci. Decyzja potwierdzająca zakwalifikowanie grupy/klasy do projektu może zostać wydana jedynie po otrzymaniu oryginału dokumentów (termin do 18 lutego 2020 r. do godz. 12:00). O wynikach rekrutacji każda z placówek zostanie powiadomiona mailowo w dn. 19 lutego 2020 r. Zgłoszenie mailowe nie potwierdzone oryginalnym dokumentem nie będzie brane pod uwagę. Zgłoszenie niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo - również zostanie odrzucone.

  Deklaracja uczestnictwa dla szkół

  W odniesieniu do studentów:
  Kryteriami, decydującymi o zakwalifikowaniu do projektu są:
  - kolejność zgłoszeń, tj. przesłanie skanu i/lub dostarczenie oryginału dokumentów (deklaracja oraz CV) do dr M. Chojak,
  - udokumentowany udział we wszelkiego typu działaniach związanych z przedsiębiorczością (na terenie całego kraju).
 • W odniesieniu do firm:
  W projekcie mogą wziąć udział firmy działające na terenie Miasta Lublin. Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci (grupa liczy maksymalnie 25 osób) na terenie firmy w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy acyfra@lublin.eu lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
  O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

  Deklaracja uczestnictwa dla firm

  W odniesieniu do osób działających w obszarze sektora kreatywnego:
  W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w sektorze kreatywnym. Osoba zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci w siedzibie placówki zakwalifikowanej do projektu lub we własnym miejscu pracy (grupa liczy maksymalnie 25 osób) w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy acyfra@lublin.eu  lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
  O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

  Deklaracja uczestnictwa dla osób kreatywnych

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję