Uczeń i Uczennica Przyszłości

O Projekcie

Miasto Lublin, jako Europejska Stolica Młodzieży 2023, wspiera przyszłych inżynierów i twórców sektora kreatywnego!

„Uczeń i Uczennica Przyszłości” to projekt, który stawia na rozwój kompetencji i umiejętności technicznych uczennic i uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kwalifikacji przy wykorzystaniu sprzętu posiadanego przez szkoły oraz wykorzystanie idei FabLabu do nauki kreatywnego korzystania z nowych technologii.

Organizatorem projektu jest Gmina Lublin.

Uczestnicy

Projektu „Uczeń i Uczennica Przyszłości” skierowany jest do uczniów i uczennic lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Do poprzedniej edycji projektu zakwalifikowało się 9 lubelskich szkół podstawowych tj. łącznie 63 uczniów i uczennic klas szkoły podstawowej (6-8 klasy).

EDYCJA WIOSNA 2023

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy rekrutację do II etapu projektu „Uczeń i uczennica przyszłości”, a tym samym uczestników Konkursu „Lublin – moje miasto przyszłości”!

 Poniżej przedstawiamy listę szkół, które zakwalifikowały się do aktywności projektowych:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie.
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.
  4. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie.
  5. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie.
  6. Szkoła Podstawowa nr 33  im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie.
  7. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie.
  8. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.
  9. Szkoła podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.
  10. Zespół Szkół nr 13 w Lublinie.

W najbliższych tygodniach uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach z przedstawicielami sektora kreatywnego, wizytach studyjnych w lubelskich przedsiębiorstwach, które na co dzień wykorzystują technologie high-tech, a także w warsztatach z zakresu autoprezentacji. Wszystkie działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów i uczennic do zadania konkursowego – opracowania wizji Lublina jako miasta przyszłości. Przy tworzeniu prac konkursowych uczestnicy i uczestniczki muszą wykorzystać technologie takie jak: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z akcesoriami, stacje lutownicze oraz sprzęt audiowizualny.

Zwycięzców Konkursu poznamy 15 czerwca 2023 r. podczas gali podsumowującej I edycję projektu „Uczeń i uczennica przyszłości”.

Dziękujemy za zgłoszenia i gratulujemy zakwalifikowania do Konkursu.

Regulamin Konkursu „Lublin-moje miasto przyszłości”

Pierwszy etap

Partnerem pierwszego etapu projektu jest Politechnika Lubelska. Uczelnia zrealizuje dla uczestników cykl warsztatów z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów zakupionych przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z ich obsługi w pracowniach Politechniki Lubelskiej, natomiast uczennice i uczniowie poznają możliwości i sposoby korzystania ze sprzętów w swoich szkołach.

W projekcie będą wykorzystywane drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z akcesoriami, stacje lutownicze oraz sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć.

Tematami warsztatów będą min. techniki druku 3D, programowanie mikrokontrolerów z rodziny Arduino i RaspberryPi, wykorzystanie sprzętu i technik audiowizualnych czy  techniki lutowania miękkiego.

Drugi etap

Aktywności projektowe będą realizowane dla uczestników od początku 2023 roku. Drugi etap będzie obejmował szkolenia dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego oraz wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorstw, które na co dzień korzystają w swojej pracy z nowoczesnych technologii.

Jego zakończeniem będzie konkurs, w którym dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody. Wybrany zostanie najlepszy projekt, wykonany przy użyciu sprzętów zakupionych przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, z wykorzystaniem umiejętności nabytych podczas warsztatów. W grupie projektowej musi znaleźć się przynajmniej jedna osoba przeszkolona w ramach warsztatów.

Ostatnia lekcja pokazowa zamykająca I etap projektu. W Szkole Podstawowej nr 42 uczniowie i uczennice poznali tajniki druku 3D. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę jak najszybciej wykorzystają w praktyce!

Podobno doświadczenie i praktyka są najlepszą formą uczenia się. Dlatego kolejni uczniowie i uczennice z lubelskich szkół podstawowych mogą ćwiczyć swoje umiejętności techniczne podczas praktycznych lekcji pokazowych.

Dzieje się! „Uczeń i Uczennica Przyszłości” już w szkołach 🙂

Od połowy października w piątkowe popołudnia i soboty nauczyciele lubelskich szkół podstawowych intensywnie szkolą się w pracowniach Politechniki Lubelskiej pod okiem najlepszych specjalistów. Obsługa drukarki 3D, mikrokontrolera, stacji lutowniczej czy sprzętu audiowizualnego i praktyczne wykorzystywanie tych sprzętów w pracy z młodzieżą – ta wiedza to pierwsze owoce projektu.
Fot. Kuba Krzysiak

Kontakt

Rekrutacja dla szkółSzkolenia z zakresu doradztwa/wizyty studyjne
Wydział Oświaty i Wychowania UML
Iwona Nowakowska
Z-ca Dyrektora Wydziału
Kontakt
e-mail: iwona.nowakowska@lublin.eu
tel. +48 81 466 39 00
ul. Narutowicza 37/39, Lublin

Kinga Wciseł
Główny Specjalista
wsp. ds. współpracy z młodzieżą
Kontakt
e-mail: kinga.wcisel@lublin.eu
tel. +48 81 466 39 09
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML
Monika Król
Z-ca Dyrektora Wydziału
Kontakt
e-mail: monika.krol@lublin.eu
tel. +48 81 466 2500
plac Litewski 1, Lublin


Projekt realizowany jest we współpracy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Partner pierwszego etapu projektu: