Przedsiębiorcze dzieciaki

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiła realizację projektu w ubiegłym roku. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią oraz niestabilną sytuację, dotyczącą nauki w formie stacjonarnej, w tegorocznej edycji będą uczestniczyć wyłącznie dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówki”) w różnych placówkach oświatowych.

 • Ze względu na obostrzenia związane z epidemią oraz niestabilną sytuację, dotyczącą nauki w formie stacjonarnej, w tegorocznej edycji będą uczestniczyć wyłącznie dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówki”) w różnych placówkach oświatowych.

  O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowość w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

  Lista placówek oświatowych zakwalifikowanych do tegorocznej edycji:

  • Przedszkole nr 5
  • Przedszkole nr 59
  • Niepubliczne Przedszkole Elfik
  • Przedszkole nr 64
  • Przedszkole nr 52
  • Przedszkole nr 75
  • Przedszkole nr 36
  • Zespół Przedszkolny nr 1
  • Przedszkole nr 37
  • Przedszkole nr 46
  • Przedszkole nr 86
  • Przedszkole nr 54
  • Przedszkole nr 13
  • Przedszkole nr 35
  • Przedszkole nr 50
 • W odniesieniu do firm:
  W projekcie mogą wziąć udział firmy działające na terenie Miasta Lublin. Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci (grupa liczy maksymalnie 25 osób) na terenie firmy w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy pdmochowska@lublin.eu lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
  O wynikach rekrutacji każda z firm zostanie powiadomiona mailowo.

  Formularz dla firm

  W odniesieniu do osób działających w obszarze sektora kreatywnego:
  W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w sektorze kreatywnym. Osoba zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci w siedzibie placówki zakwalifikowanej do projektu lub we własnym miejscu pracy (grupa liczy maksymalnie 25 osób) w celu pokazania profilu swojej działalności. Kryterium wpisania na listę uczestników to kolejność przesłania (na adres mailowy pdmochowska@lublin.eu  lub pocztowy: ul. Plac Litewski 1 pok. 109, Lublin) deklaracji uzupełnionej o potrzebne dane, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania (może być skan).
  O wynikach rekrutacji każda z osób kreatywnych zostanie powiadomiona mailowo.

  Formularz dla przedstawicieli branży kreatywnej

 • „Przedsiębiorcze dzieciaki” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.

  Śledź Przedsiębiorcze dzieciaki na Facebooku i Instagramie!

  Główne cele projektu:

  • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
  • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
  • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

  Uczestnicy:

  Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

  Warsztaty:

  W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostanie przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów dla 350 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin.

  Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

  • "Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem"
  • "Trudne pojęcie - przedsiębiorczość"
  • "Moja pasja, talent"
  • "Wizyta w firmie"
  • "Zakładamy własną firmę - eksperyment"

  Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów – studentów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

  Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystywana jest postać biznesowego Koziołka, który towarzyszy dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostają zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbywa się na początku czerwca danego roku. Biorą w nim udział dzieci i nauczyciele realizujący projekt, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lubelskie firmy i osoby działające w sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotowuje fragment makiety Lublina, która zostaje wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

  W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostają również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:

  Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie realizuje zajęcia z tematyki oszczędzania i działalności banku centralnego dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat;

  Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, które realizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie;

  Urząd Miasta, który w ramach zajęć dla studentów pedagogiki (przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) prezentuje gospodarczy wizerunek Lublina.

  Projekt powstaje również dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koło Naukowego Planistów SmartCity działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dzięki temu, Przedsiębiorcze Dzieciaki mają szansę pokazać swoją wizję przyszłości Miasta oraz na Gali Finałowej stworzyć makietę miasta Lublin.

  Nasz zespół:

  • mgr Monika Król – koordynatorka projektu Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin
  • dr Małgorzata Chojak – koordynatorka i ,,dobry duch projektu’’ Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
  • mgr Paulina Dmochowska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin

  Kontakt:

  tel. 81 466 25 35, 81 466 25 26, 81 466 25 00

 • W dniu 06 czerwca 2019 r. odbyła się finałowa gala podsumowująca II edycję "Przedsiębiorczych Dzieciaków".

 • Przedsiębiorcze Dzieciaki w trakcie trwania projektu odwiedziły lubelskie firmy oraz osoby kreatywne, które ze swojej pasji uczyniły biznes.

 • Każda grupa ,,Przedsiębiorczych Dzieciaków'' odbywa wizytę w Narodowym Banku Polskim w Oddziale Okręgowym w Lublinie, gdzie poruszane są tematy dotyczące rynku, sprzedaży, popytu i podaży, ponadto dzieci poznają ,,potwora'' inflacji. wink

 • Przedsiebiorcze dzieciaki ze Szkoły Podstwowej nr 31 uczestniczyły w zajęciach ,,zrób coś z niczego''. Powstały bardzo innowacyjne pomysły, a dzieci wykazały się spora kreatywnością.yes

 • Co to był za dzień! 💚 Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia "Poznajmy się", podczas których uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie:

  podpisały umowę z Koziołkiem
  opowiadały Koziołkowi, kim chciałyby zostać w przyszłości
  Przygotowały Kącik Przedsiębiorczości, w którym zamieszkał ich nowy kolega - Biznesowy Koziołek o imieniu Wiesiek

 • W środę, 8 marca 2019, odbyło się spotkanie dla nauczycieli ze szkół, biorących udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki.👧👦
  Podczas spotkania nauczyciele i studenci uczestniczyli w prelekcji na temat Lublina Gospodarczego oraz całego projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki.

 • PLACÓWKI ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU:

  Warunki kwalifikacji (równoważne):

  • lokalizacja na terenie Lublina,
  • wiek dzieci od 6 do 10 roku życia,
  • kolejność zgłoszeń.
    NAZWA PLACÓWKI GRUPA
  1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Kl. 1-3
  2 Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego II b
  3 Przedszkole nr 54 Gr. IV
  4 Przedszkole nr 52 6-latki
  5 Szkoła Podstawowa nr 2 I b
  6 Szkoła Podstawowa nr 18 I a
  7 Przedszkole nr 14 Grupa ŻABKI
  8 Katolicka Szkoła Podstawowa  
  9 Przedszkole nr 37 Gr VII
  10 Szkoła Podstawowa nr 57 I c
  11 Szkoła Podstawowa nr 51 III e
  12 Szkoła Podstawowa nr 3 0 a
  13 Przedszkole nr 64 Gr III
  14 Szkoła Podstawowa nr 31 I b
  15 Szkoła Podstawowa nr 45 III a
  16 Szkoła Podstawowa nr 16  
  17 Szkoła Podstawowa nr 21 II d
 • W 2018 roku odbyła się edycja pilotażowa projektu. Zobacz jej przebieg w poniższej galerii zdjęć.

Organizatorzy:

Partnerzy:

 
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję