Inkubacja i akceleracja

Czym są Platformy Startowe?

Lubelskie Platformy Startowe – Unicorn Hub i WAB organizują inkubację w ramach projektów wsparcia rozwoju innowacyjnych startupów funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Udział w obu tych programach mogą wziąć pomysłodawcy lub zespoły pomysłodawców, którzy założą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Po zakończonym procesie manager inkubacji przydzielony w obu programach przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół. Raport jest też niezbędnym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków przyznawanych przez PARP.

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Można się zgłaszać poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Platformy startowe funkcjonujące w Lublinie i regionie lubelskim:

Platforma startowa „Unicorn Hub”

Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

Kontakt:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 30

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

Strona WWW – https://unicornhub.pl/

Platforma startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu”

Branże: IT/ICT, żywność, biogospodarka, ekologia, produkty rolno-spożywcze, robotyka

Kontakt:

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Mościckiego 1

24-110 Puławy

tel. 81 464 63 16

e- mail: info@wab.biz.pl

Strona WWW – www.wab.biz.pl