Stypendia biznesowe

O Programie
Program Stypendia biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii ważnej współpracy samorząd – biznes – uczelnie. Jest odpowiedzią na zainteresowanie firm wspieraniem studentów lubelskich uczelni, a jednocześnie daje możliwość studentom współpracy z najlepszymi w biznesie.

Jest to program stypendialny, w którym firmy fundują stypendia finansowe dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni.

Celem programu jest:

  • wsparcie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów,
  • zachęcenie studentów do pozostania na lubelskim rynku pracy po zakończeniu studiów
  • budowanie wśród studentów pozytywnego wizerunku lubelskich firm

WYNIKI

INFORMACJE PODSTAWOWE

REGULAMINY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTA I STUDENTKI