Przedsiębiorcza Młodzież – 2022

O projekcie

„Przedsiębiorcza Młodzież”to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.

Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Śledź Przedsiębiorczą Młodzież na FacebookuInstagramie!

Uczniowie jako uczestnicy projektu:

  • wezmą udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznają swoje mocne i słabe strony,
  • dowiedzą się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
  • będą mieć realny wpływ na promocję projektu, poprzez przygotowywanie, pod opieką specjalistów z UMCS, profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu,
  • poznają przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
  • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych  u znanych lubelskich przedsiębiorców,
  • pod opieką specjalistów z UMCS zrealizują projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw,
  • będą  mieli możliwość wzięcia udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS – cyklu webinariów, poświęconych relacjom w biznesie,
  • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzą kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poznają elementy kultury studenckiej oraz spotkają się z Rektorem Uczelni.

Nauczyciele – opiekunowie uczestników projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w pakiecie bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą z różnymi trudnościami.

Projekt zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną m.in. zaprezentowane i nagrodzone najlepsze projekty medialne opracowane przez uczestników.

Pilotażowa edycja opisanych działań będzie realizowana w okresie od marca do czerwca 2022 roku. Udział w niej jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów klasowych (ok. 300 osób).

Gala finałowa

Wizyty studyjne u Partnerów Projektu oraz warsztaty z twórcami kreatywnymi (Partnerami Kreatywnymi)

Aktywności projektowe w formie webinariów

Konkurs na najlepszy projekt doradczy

Wizyta studyjna na UMCS oraz warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka

Ten typ tak ma… – warsztat MBTI 2022

Spotkanie informacyjne dla dyrekcji szkół oraz nauczycieli

Kontakt

Organizatorzy