Finansowanie działalności

Sprawdź, jak zdobyć fundusze na finansowanie działalności biznesowej

 • Celem gwarancji jest zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący dla przedsiębiorcy z sektora MŚP, który prowadzi swoją działalność w branży zaliczanej do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury (CCS - z ang. Cultural and Creative Sectors) lub realizuje projekt albo zamierza realizować projekt w tych sektorach.

  Gwarancja jest dostępna w bankach kredytujących, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zakładka Lista banków).

  Korzyści dla przedsiębiorcy
  • dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
  • niski koszt zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK,
  • wysoka kwota kredytu,
  • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane są w banku kredytującym,
  • gwarancja umożliwia zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
  • dostępność dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.

  Więcej informacji tutaj.

 • Beneficjenci:

  • osoby bezrobotne;
  • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828);
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

  Maksymalna wysokość wsparcia: 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Aktualne stawki dostępne są na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Preferencje przedmiotowe w zakresie rozpoczynanej działalności:
  - usługi (z wyłączeniem usług o charakterze sezonowym)
  - produkcja
  Preferencje podmiotowe: osoby o statusie bezrobotnego
  Wyłączenia z finansowania ze środków Funduszu Pracy:
  - handel obwoźny;
  - działalność gospodarcza na targowiskach i rynkach,
  - sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych,
  - działalność wykluczona w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),
  - przystąpienie, przejęcie lub odkupienie działalności istniejących (przez przejęcie działalności od innego podmiotu rozumie się sytuację w której nastąpi jednocześnie odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu),
  - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
  - nabycie udziałów w spółkach,
  - opłaty administracyjno-skarbowe, koszty leasingu,
  - prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
  - koszty zakupu środka transportu,
  - koszty zakupu GPS, smartfonów,
  - koszty zakupu części  samochodowych,
  - koszty opłat za przesyłki i transport,
  - zakupy na podstawie umów kupna –sprzedaży,
  - zakupy w formie leasingu,
  - finansowanie szkoleń,
  - koszty zakupu, budowy, remontu kapitalnego, adaptacji lokali użytkowych w części przekraczającej 20% kwoty udzielonych środków,
  - zakup mebli, gdy działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, poza meblami niezbędnymi do prowadzenia  działalności.

  Informacje i odbiór wniosków:

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Informacja urzędu - tel. 466-52-52
  Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
  Składanie wniosków: Kancelaria urzędu.

  źródło: strona internetowa Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

   

 • Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

  • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
  • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
  • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
  • mentoring,
  • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
  • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
  • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

   

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

  Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Można się zgłaszać poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

  Oceniane będą m.in.:

  • Innowacyjność koncepcji - do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
  • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
  • Potencjał biznesowy,
  • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

   

  Platformy startowe funkcjonujące w Lublinie:

  Platforma startowa "Unicorn Hub"

  Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

  Kontakt:

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

  tel. 81 710 46 30

  e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

  https://www.oic.lublin.pl/platforma-startowa-unicorn-hub_4,101,336.html

   

  Platforma startowa "Idealist"

  Branże: energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT

  Kontakt:

  Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
  ul. Frezerów 11
  20-209 Lublin

  e- mail: biuro@pnte.pl

  http://pnte.pl/

   

 • Fundusze pożyczkowe to instrumenty wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw udzielające korzystnie oprocentowanych pożyczek.

   

  Fundusze pożyczkowe w Lublinie:

   

  Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

  ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
  tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
  e-mail: info@biznespozyczka.eu

  www.biznespozyczka.eu


  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin
  tel. 81 710 19 00 wew. 7

  funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl
  www.fundacja.lublin.pl 

   

  Fundusz Pożyczkowy „OIC Poland” 

  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
  tel.: (81) 710-46-34, (81) 710-46-41      
  fax.: (81) 746-13-24
  e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl

  https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy_6.html

   

 •  Fundusze venture capital (VC) oferują wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom (przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju to obszar zainteresowania aniołów biznesu i funduszy typu seed). Jeśli pomysł na biznes zyska uznanie zespołu inwestycyjnego funduszu, to firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy, przejmując często dużo ponad 50 proc. jej udziałów. (źródło: www.pi.gov.pl)

   

  Przykładowe fundusze venture capital funkcjonujące w Lublinie:

  Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny http://netrix.ventures/

  Star Finder http://www.starfinder.eu

  AgriTech Hub http://www.agritechhub.pl

  SciTech Fund http://www.scitechfund.vc/en/

  Vistula Bioventure Polska http://www.vbvfund.com/

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję