Za nami druga edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”!

W tegorocznej edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież wzięło udział blisko 330uczniów i uczennic z dziesięciu lubelskich szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin, poszerzając swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz doświadczając współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami. Głównymi aktywnościami projektowymi, w których uczestniczyli młodzi mieszkańcy miasta były warsztaty wspierające postawy przedsiębiorcze oraz kreatywność, a także wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, połączone z realizacją projektów doradczych z zakresu promocji firmy lub jej produktu w social mediach. Wzorem ubiegłorocznej edycji, dla chętnych uczniów i uczennic przewidziana była także możliwość wzięcia udziału w udziału Akademii Przedsiębiorczości UMCS-Santander Universidades 2023.

– Organizacja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” jest jedną z wielu aktywności skierowanych do młodych osób w związku z otrzymaniem przez Miasto tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Realizowany we współpracy z UMCS w Lublinie i przy udziale lubelskich przedsiębiorców projekt, stawia na praktyczne rozwiązania oraz doświadczanie rzeczywistości biznesowej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami firm. Jednym ze zrealizowanych celów projektu jest też promocja potencjału oraz ukazanie perspektyw jakie w kwestiach zawodowych daje miasto Lublin – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Współorganizatorami projektu są Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas aktywności projektowych młodzieży towarzyszyło łącznie 42 studentów z Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, którzy jako starsi koledzy i koleżanki, wspierali uczestników i uczestniczki w szczególności przy realizacji projektów doradczych tworzonych przez młodzież. Udział w projekcie dał młodym ludziom możliwość poznania typu swojej osobowości, określonej metodą MBTI, uczestnictwa w warsztatach medialnych oraz z zakresu autoprezentacji, realizowanych przez ACKiM UMCS Chatka Żaka, a także w nawiązaniu kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami. Młodzież miała także możliwość zrealizowania projektów doradczych z zakresu promocji w social mediach lubelskich firm lub ich produktów w oparciu o warsztaty z partnerami z sektora kreatywnego specjalizującymi się w marketingu internetowym (agencje marketingowe, PR, studia graficzne lub studia animacji). Najlepsze prace zostały nagrodzone w Konkursie na najlepszy projekt doradczy. Spodziewanym długofalowym efektem projektu m.in. rozwój kreatywności wśród uczestników i uczestniczek, która w przyszłości będzie miała pozytywne oddziaływanie w na rosnący poziom przedsiębiorczości wśród absolwentów wchodzących na lubelski rynek pracy.

– W tegorocznej edycji ponownie mieliśmy do czynienia ze wspaniałą, zaangażowaną, otwartą na nowe doświadczenia młodzieżą. Do głównego konkursu na najlepszy projekt doradczy wpłynęły prace na podobnym, bardzo wysokim poziomie: kreatywne, często zaskakujące świeżym spojrzeniem. Dokładnie taki efekt chcieliśmy osiągnąć realizując projekt, czyli wspierać rozwój kompetencji z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości i otworzyć poszczególne grupy interesariuszy (pracodawców, środowisko akademickie, młodzież) na dialog i współpracę w celu osiągania wspólnych sukcesów i korzyści. Ten projekt jest dowodem na to, że jest to możliwe  – komentuje dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Projekt został ukoronowany uroczystą galą wieńczącą około półroczną realizację aktywności projektowych, podczas której zostały ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszy projekt doradczy. Kapituła Konkursu nagrodziła projekty zrealizowane przez szkoły: XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego (I miejsce), Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (II miejsce), Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI w Lublinie (III miejsce).

Dodatkowym komponentem w tegorocznej edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież, była możliwość wzięcia udziału w Konkursie ramach szkolnych Przestrzeni Kreatywnych. Laureatem Konkursu zostało III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Prace dotyczące realizacji wizualizacji przestrzeni szkolnej, opracowanej przez uczniów i uczennice we współpracy z kadrą dydaktyczna, będą realizowane w wakacje.

W projekcie udział wzięli uczniowie i uczennice z następujących szkół: XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego (I miejsce), Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (II miejsce), Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI w Lublinie (III miejsce)Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Partnerzy – przedsiębiorstwa: ALIPLAST Sp. z o.o., Agram S.A, Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., Billennium S.A., Intrograf Lublin S.A., Laboratoria Natury Sp. z o.o., Lubartowska 77, MEDISEPT Sp. z o.o., Modern Expo S.A., SKENDE Shopping, Tarasola SP. z o. o. Sp. K.

Partnerzy – sektor kreatywny: Arkadiusz Mikrut, emedia, Everest Marketing Karolina Ślebocka, Flow PR Kamila Belczyk-Panków, Fundacja Rozwoju Designu LuCreate, StartUp Social Media, Studio Format, Trzask Studio.

Partnerzy wspierający (sponsorzy w Konkursie na najlepszy projekt doradczy): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Aqua Lublin, Fundacja VCC, CARTMAX Kryty Tor Kartingowy, Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin (LOT Metropolia Lublin), Awatary Miasta, Tutlo, Co Ludzie Powiedzą, LaserCity, Centrum Kultury Fizycznej UMCS.