Kreatywne Vouchery

Miasto Lublin organizuje konkurs, w którym o nagrody powalczyć mogą przedstawiciele sektora kreatywnego wraz z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do konkursu zgłosić się mogą wspólnie przedstawiciele obu branż planujący podjęcie współpracy. Nagrody w formie voucherów, pokrywających koszty wykonania usług lub produktów kreatywnych trafią do 20 odbiorców, a ich wartość to nawet 10 tys. zł.

Celem konkursu organizowanego przez Miasto Lublin jest wsparcie sektora kreatywnego poprzez zachęcanie do współpracy jego przedstawicieli działających na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mających siedzibę w Polsce. Nagrodą w konkursie jest voucher w wysokości do 10 tys. zł brutto. Przewiduje się nagrodzenie nawet 20 usług lub produktów kreatywnych wykonanych na rzecz MMŚP. 

Przedstawiciele sektora kreatywnego wraz z przedsiębiorcami, którzy mają zamiar podjęcie współpracy, mogą przygotować zgłoszenie do konkursu, w formie pracy konkursowej. Trzeba w niej zawrzeć między innymi opis wzajemnej współpracy oraz charakterystykę usługi/produktu końcowego, który będzie wykonany na rzecz przedsiębiorstwa. Spośród zgłoszonych projektów współpracy komisja konkursu wybierze te, które otrzymają dofinansowanie. Przy ocenie projektów brana będzie pod uwagę m.in. innowacyjność oraz wpływ efektów współpracy na rozwój gospodarczy lokalnego rynku.

Konkurs „Kreatywne Vouchery” jest organizowany oraz współfinansowany w ramach Projektu „Regional Creative Industries Alliance – od europejskich rekomendacji do regionalnych strategii na rzecz wzrostu konkurencyjności przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury”, sfinansowanego z programu Interreg Europe.

Zwycięskie pary