Deklaracja udziału w projekcie „Przedsiębiorcza Młodzież”

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest realizowany w ramach współpracy Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Ekonomicznego UMCS, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zgłaszam chęć udziału w roli Partnera/Partnerki projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”:

Wybierz właściwy formularz