Trwa nabór do II edycji projektu „Uczeń i Uczennica Przyszłości”

Miasto Lublin, jako Europejska Stolica Młodzieży 2023, zaprasza do rozwijania kompetencji i umiejętności technicznych w ramach projektu „Uczeń i uczennica przyszłości”. Rekrutacja uczestników trwa do 12 września.

– Po sukcesie pierwszej edycji projektu, kontynuujemy działania wspierające rozwój kwalifikacji technicznych uczniów i uczennic lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez placówki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Łączenie kreatywnego myślenia i wykorzystywania nowoczesnych technologii, a przy tym trening interpersonalny podczas pracy w grupie to umiejętności, które przydadzą się nie tylko w szkole, ale także w przyszłym życiu zawodowym. Celem inicjatywy jest również zapoznanie uczestników i uczestniczek projektu z technologicznym i gospodarczym potencjałem Lublina, jako miasta wpisującego się w ideę smart city – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podobnie jak w I edycji, projekt obejmuje szereg aktywności skierowanych do młodzieży i nauczycieli. Wśród nich są: szkolenie z autoprezentacji wraz z wizytą w studiu multimedialnym Politechniki Lubelskiej, warsztaty dla nauczycieli z zakresu prowadzenia projektu badawczego i pracy z młodzieżą oraz utrwalanie wiedzy z druku 3D prowadzone przez Spice Gears Academy we współpracy z Instytutem Aktywizacji i Rozwoju Społecznego. W ramach projektu odbędą się również wizyty w lubelskich firmach wykorzystujących zaawansowane technologie oraz warsztaty z wystąpień publicznych prowadzone przez Szkołę Doktorską KUL.

Dodatkową aktywnością jest konkurs „Lublin – moje miasto przyszłości”, w ramach którego szkolne zespoły konkursowe rywalizują o środki na stworzenie lub doposażenie pracowni/laboratoriów zlokalizowanych w zwycięskich placówkach. Ich zadaniem jest stworzenia prac przedstawiających wizję rozwoju Lublina, jako miasta przyszłości. Przy ich tworzeniu uczniowie i uczennice będą wykorzystywać m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery oraz stacje lutownicze i sprzęt audiowizualny.

W ramach zeszłorocznych prac konkursowych młodych projektantów powstały makiety miasta uwzględniające farmy wiatrowe, unowocześnione place zabaw generujące „czystą” odnawialną energię, projekt modernizacji okolic Zalewu Zemborzyckiego, podcast z międzynarodowymi gośćmi – mieszkańcami miasta na temat ich wizji Lublina, jako miasta przyszłości, czy roboty wspierające funkcjonowanie miasta. Nagrody główne zdobyli: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja (I miejsce), Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego (II miejsce) oraz Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej ( III miejsce). W ubiegłorocznej edycji projektu „Uczeń i uczennica przyszłości” udział wzięło ponad 60 młodych osób.

Nabór do projektu trwa do 12 września. Decyduje kolejność zgłoszeń, a do udziału zakwalifikować się może 10 grup. Więcej szczegółów, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie lublin.eu.