Wracają warsztaty w ramach programu Lublin Skills Up!

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy jesienne spotkania w ramach miejskiego programu Lublin Skills Up! wspierającego młodzież wkraczającą na ścieżkę kariery zawodowej. To cykl bezpłatnych warsztatów rozwojowych ukierunkowanych na poszerzanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Pierwszy odbędzie się już 13 września. Do udziału w programie mogą zgłaszać się mieszkańcy Lublina w wieku 18-30 lat.

– Wraz z początkiem września na mapę wydarzeń Lublina, jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, wraca miejski program Lublin Skills Up!, który oprócz szerokiego wachlarza interesujących zagadnień i spotkań, daje młodym ludziom przestrzeń do dyskusji nad ich przyszłą ścieżką zawodową. Lublin jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych ośrodków akademickich w Polsce, to miasto przedsiębiorcze, kreatywne i otwarte na swoich mieszkańców i mieszkanki. To tutaj, dzięki takim inicjatywom jak Lublin Skills Up!, młodzi mogą rozwijać swój potencjał na wielu płaszczyznach – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Odbiorcami projektu jest młodzież stojąca u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studenci, absolwenci uczelni wyższych, a także uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin. Edycja jesienna programu będzie dla młodych ludzi okazją do poszerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, czy tworzenia profesjonalnego profilu na LinkedIn. Spotkania będą prowadzone przez coachów oraz praktyków biznesowych, posiadających wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu młodych w rozwoju osobistym.

Pierwszy warsztat edycji jesiennej „Self-coaching – czyli praca z wewnętrznym krytykiem” odbędzie się 13 września. Podczas spotkania młodzież dowie się m.in. czym jest self-coaching, dlaczego warto rozmawiać z sobą samym, jakie są techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozna metody pozwalające na pokonanie autosabotażu działań oraz sposoby jak stać się inspiracją dla innych. Warsztat poprowadzi Anna Nizioł – psycholog biznesu, coach, trener kompetencji miękkich. Rekrutacja na każde ze spotkań zamykana jest dzień przed datą poszczególnych warsztatów. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz harmonogramu warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa znajdują się na stronie: lublin.eu.

Dodatkowym elementem zachęcającym młodzież do udziału w warsztatach będzie możliwość zbierania punktów („skilli”) przysługujących za udział w spotkaniach i wymieniania ich na nagrody. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa i dyplomy ukończenia programu. Grupy warsztatowe będą liczyły ok. 25 osób, a spotkania zorganizowane będą w Miejscówce prowadzonej przez Skende (al. Spółdzielczości Pracy 88). Na podsumowanie programu zaplanowano event, podczas którego uczestnicy i uczestniczki odbiorą nagrody, ale także wezmą udział w sesji z przedstawicielami lubelskich firm.

W ramach edycji wiosennej zorganizowano łącznie 9 warsztatów, w których wzięło udział ok. 70 uczestników. Warsztaty były prowadzone przez ekspertów biznesowych, którzy przybliżyli młodzieży zagadnienia m.in. z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności, możliwości rozpoczęcia kariery w branży IT czy social mediach.

Program Lublin Skills Up! realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.