Kolejne efekty współpracy środowiska w ramach projektu MATCH!

Za nami kolejna współpraca w ramach projektu kreatywnego MATCH. W tegorocznej odsłonie inicjatywy studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierunku Projektowanie Wnętrz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podjęli współpracę z lubelskim oddziałem firmy Orange Polska S.A.

Efektem wspólnych działań lubelskich studentów i firmy Orange Polska S.A. są nowe aranżacje wnętrz w siedzibie spółki. W ramach MATCH w budynku wykonano:

  • grafiki oznakowania pięter (schody) – projekt autorstwa studentki Wydziału Artystycznego UMCS;
  • grafiki wielkoformatowe oraz aranżację przestrzeni biurowej w łączniku na 6 piętrze – projekty autorstwa studentów Wydziału Artystycznego UMCS oraz Projektowania Wnętrz WSPiA;
  • grafiki wielkoformatowe oraz aranżację wnętrza pokoju relaksu dla pracowników na 2 piętrze – projekty autorstwa studentów Wydziału Artystycznego UMCS oraz Projektowania Wnętrz WSPiA.

Grafiki zaprojektowane przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Studenci wykonali projekty w ramach swoich prac zaliczeniowych i dyplomowych. Od strony merytorycznej uczestników MATCH wspierali Małgorzata Znamierowska – wykładowczyni kierunku Projektowanie Wnętrz WSPiA w Lublinie oraz Michał Ćwiek, wykładowca Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, natomiast firma Orange Polska S.A. sfinansowała realizację opracowanych projektów w swoich przestrzeniach biurowych.

To kolejna, w ciągu ostatnich miesięcy, owocna współpraca Miasta, uczelni oraz biznesu zrealizowana w obszarach kreatywnych. Cieszę się, że działające na terenie Lublina firmy coraz częściej korzystają z potencjału akademickiego naszego miasta i chętnie zapraszają do rozmów studentów lubelskich uczelni. Projekt MATCH ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi, zdolnymi ludźmi i przedsiębiorcami, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań. Dzięki inicjatywom takim jak tak, sektor przemysłów kreatywnych w naszym mieście stale się rozwija – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt MATCH realizowany jest od 2020 r. jako jedno z działań Miasta na rzecz wsparcia rozwoju kreatywności i innowacji w obszarze gospodarki. Założeniem inicjatywy jest łączenie studentów kierunków artystycznych i kreatywnych poszukujących doświadczenia zawodowego z przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań. Ma ona na celu wprowadzenie młodych, uzdolnionych osób na lokalny rynek pracy i zapoznanie ich z jego realiami. Z kolei przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne, dzięki działaniom matchującym, mają możliwość poznać przyszłych pracowników i współpracowników, a także wzbogacać swoją firmę o nowe rozwiązania związane z promocją i reklamą. Projekt MATCH realizowany jest już po raz trzeci. Od początku jego funkcjonowania działaniami projektowymi objętych zostało 128 studentów z trzech lubelskich uczelni oraz 15 partnerów biznesowych – firm i instytucji.

W 2023 r. inicjatywa MATCH jest jednym z działań realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.