Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Wydział Kultury

Referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem


plac Litewski 1, pok. nr 104 (I piętro)
20-080 Lublin
tel: +48 81 466 2504
e-mail: kultura@lublin.eu

Monika Król

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych, współpracy z biznesem i projektów międzynarodowych

Jacek Jakubowski

Główny Specjalista

Referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem

Monika Zub-Nowosad

Starszy Inspektor

Referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem

Magdalena Wlazło

Główny Specjalista

Referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem

Edyta Wiśniewska

Inspektor

Referat ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych i współpracy z biznesem