Przedsiębiorcze Dzieciaki – 2023

Do jubileuszowej edycji Przedsiębiorczych Dzieciaków (2023 r.) zakwalifikowały się:

 • Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego, ul. Paśnikowskiego 6, Lublin – 1c
 • Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Długosza 8, Lublin – 3a
 • Przedszkole nr 75, ul. Żelazowej Woli 24, Lublin – Grupa VII
 • Zespół Przedszkolny nr 1, ul. Zachodnia 7, Lublin – Grupa IV
 • Przedszkole nr 52, ul. Kustronia 10, Lublin – 6 latki
 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zuchów 1, Lublin – 2d
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 4, Lublin – 2b
 • Szkoła Podstawowa nr 20, al. J. Piłsudskiego 26, Lublin – 3a
 • Przedszkole nr 46, ul. Pana Wołodyjowskiego 1, Lublin – Grupa V
 • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Kresowa 7, Lublin – M7
 • Niepubliczne Przedszkole „Dobry Start”, ul. Junoszy 47, Lublin – zerówka
 • Przedszkole nr 83, ul. Zdrowa 1, Lublin – grupa Kotki
 • Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Berylowa 7, Lublin – 2a
 • Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Elektryczna 51, Lublin – 1c
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69, Lublin – 3d

Rekrutacja dla przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Miasta Lublin i okolic trwa od 8 lutego 2023 r. (od godziny 8.00) do 13 lutego 2023 r. (do godz. 15:30).

W celu dokonania zgłoszenia udziału w Projekcie należy:

 1. pobrać ze strony projektu deklarację uczestnictwa, wydrukować, wypełnić i podpisać,
 2. skan formularza należy przesłać w terminie do 13.02.2023 r. na adres: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie: www.przedsiebiorczy.lublin.eu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Deklaracja uczestnictwa dla placówek oświatowych – pdf

Deklaracja uczestnictwa dla placówek oświatowych – docx

Rekrutacja partnerów do udziału w projekcie trwa od 8 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r.

Partnerami mogą zostać firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, a także przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Partnerzy projektu zobowiązują się do przeprowadzenia bezpłatnej wizyty dzieci na terenie firmy, bądź obszaru pracy osoby kreatywnej.

W przypadku wystąpienia obostrzeń możliwe jest również spotkanie z grupą dzieci w placówce. Grupy uczestników liczą ok. 25 osób. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie formularza deklaracji uczestnictwa do dnia 13.02.2023 r.
O wynikach rekrutacji każdy Partner projektu zostanie powiadomiony mailowo.

Formularz deklaracji uczestnictwa dla Partnerów projektu pod linkiem: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/deklaracja-udzialu2023
Termin wizyt studyjnych: 1 kwietnia -31 maja 2023 r.

Dla firm i osób sektora przemysłów kreatywnychDla placówek oświatowych:
Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu
dr Małgorzata Chojak 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl.
Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu