Przedsiębiorcze Dzieciaki – 2023

Wizyty w firmach

Spotkania z przedstawicielami sektora kreatywnego

Spotkania warsztatowe w placówkach

Spotkanie z nauczycielkami i nauczycielami oraz studentkami i studentami

Wyniki rekrutacji placówek oświatowych

Rekrutacja dla placówek oświatowych

Rekrutacja dla firm oraz osób działających w obszarze sektora kreatywnego 

Kontakt