Pracownia Rzemiosła Artystycznego

Konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności” miał na celu zachęcenie rzemieślników i przedsiębiorców kreatywnych do otwierania pracowni na terenie rewitalizowanym poprzez dofinansowanie otwarcia pracowni. Zgodnie z założeniami konkursu preferowane były propozycje charakteryzujące się innowacyjnością, a także propozycje otwarcia pracowni, które umożliwią rozwój umiejętności i wiedzy mieszkańców Lublina.

W ramach konkursu powstały pracownie rzemiosła artystycznego:

Pracownia Rzemiosła Artystycznego – ul. Zamojska 21

Pracownia Rzemiosła Artystycznego – ul. Czwartek 17