Przedsiębiorcza Młodzież

O projekcie

„Przedsiębiorcza Młodzież” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.

Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego jego otoczenia.

Uczniowie jako uczestnicy projektu:

  • wezmą udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznają swoje mocne i słabe strony,
  • dowiedzą się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie oraz radzić sobie ze stresem,
  • będą mieć realny wpływ na promocję projektu, poprzez przygotowywanie, pod opieką specjalistów z UMCS, profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu,
  • poznają przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
  • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych w siedzibach znanych lubelskich przedsiębiorców,
  • zrealizują projekty doradcze dla lubelskich przedsiębiorstw z zakresu promocji w social mediach,
  • będą mieli możliwość wzięcia udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS,
  • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzą kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poznają elementy kultury studenckiej oraz spotkają się z przedstawicielami władz Uczelni.

Projekt zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną m.in. zaprezentowane i nagrodzone najlepsze projekty doradcze opracowane przez uczestników i uczestniczki.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 grup szkolnych (ok. 300 osób).

Przedsiębiorcza Młodzież 2023

Przedsiębiorcza Młodzież 2022

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Kontakt:

Dla przedsiębiorców i przedstawicieli
przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu

Dla placówek oświatowych:


Magdalena Bis
Koordynatorka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305A, 20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 79
mail: p.mlodziez@umcs.pl