Przedsiębiorcza Młodzież – 2023

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież wyróżniony w konkursie EEPA

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (EEPA) jest formą wyróżniania najlepszych promotorów i inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości w Europie. EEPA to również forum do nawiązywania współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami.

W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie zdobył projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej: Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS oraz Wydział Ekonomiczny UMCS.

Więcej informacji o konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (EEPA) znajdziesz tutaj.

Gala finałowa projektu

16 czerwca 2023 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy zaangażowani w realizację inicjatywy. Event odbył się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w gronie uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkół, przedsiębiorców, twórców kreatywnych, władz UMCS oraz Miasta Lublin. Głównym elementem wydarzenia było poznanie Laureatów Konkursu na najlepszy projekt doradczy. Kapituła Konkursu nagrodziła projekty zrealizowane przez szkoły: XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego (I miejsce), Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (II miejsce), Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI w Lublinie (III miejsce). Dodatkowym komponentem w tegorocznej edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież, była możliwość wzięcia udziału w Konkursie ramach szkolnych Przestrzeni Kreatywnych – https://przedsiebiorczy.lublin.eu/przestrzen-kreatywna/. Laureatem Konkursu zostało III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Wydarzeniu towarzyszył tez występ artystów z Fundacji Sztukmistrze.

Partnerzy wspierający (sponsorzy w Konkursie na najlepszy projekt doradczy): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Aqua Lublin, Fundacja VCC, CARTMAX Kryty Tor Kartingowy, Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin (LOT Metropolia Lublin), Awatary Miasta, Tutlo, Co Ludzie Powiedzą, LaserCity, Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Warsztaty z autoprezentacji

Warsztat z autoprezentacji został przeprowadzony przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dzięki tej aktywności projektowej młodzież miała okazję wykorzystać zdobyte umiejętności podczas prezentacji projektów doradczych przez firmami oraz podczas Gali finałowej. Warsztaty dodały młodym ludziom pewności siebie w komunikacji nie tylko z przedstawicielami firm ale też miały za zadanie wesprzeć młodzież w zakresie opanowania emocji i stresu związanego z ekspozycją społeczną.

Wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorstw i warsztaty z Partnerami Kreatywnymi

Wizyty studyjne młodzieży w siedzibach lubelskich przedsiębiorców i instytucji realizowane były na przełomie kwietnia i maja 2023 r. Spotkania miały na celu poznanie przez uczniów przedmiotu działalności i specyfiki pracy danej firmy – Partnera Projektu, a także dokonanie wywiadu marketingowego w celu zrealizowania dla Partnera projektu doradczego z zakresu promocji firmy lub jej produktu w social mediach. Podczas realizacji projektów młodzież otrzymała wsparcie Partnerów Kreatywnych z branży marketingowej, PR oraz studiów graficznych i animacji. Dzięki warsztatom z Partnerami Kreatywnymi, młodzież miała okazję zapoznać się z rodzajem działalności Partnera Kreatywnego oraz jego pracą na podstawie pasji, a także skorzystać z jego doświadczenia w branży oraz skonfrontować pomysł na realizację projektu doradczego dla przedsiębiorców lub instytucji.

Warsztaty medialne

Uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w warsztatach medialnych, zorganizowanych w profesjonalnym studiu nagraniowym na terenie Chatki Żaka. Uczniowie pod okiem studentów zajmujących się na co dzień nagrywaniem i montażem filmów, poznawali tajniki ich pracy, a także w ramach ćwiczeń przygotowali scenariusze, według których samodzielnie nagrali, zmontowali a następnie zaprezentowali krótkie filmy, wyrażające różne emocje.

Zrealizowane warsztaty, miały na celu wesprzeć kompetencje młodzieży w zakresie profesjonalnego tworzenia contentu promocyjnego, marketingowego na potrzeby realizacji projektów doradczych dla lubelskich przedsiębiorców.

Warsztat MBTI

Do zrozumienia roli naturalnych preferencji w kształtowaniu potencjału osobistego przychodzi z pomocą metoda MBTI®, dzięki której uczestnicy i uczestniczki projektu #PrzedsiębiorczaMłodzież, poznali typ swojej osobowości oraz związane z tym:
✅ źródła energii,
✅ style gromadzenia informacji,
✅ kryteria podejmowania decyzji i oceny sytuacji,
✅ preferowane style pracy.

Warsztaty z wykorzystaniem Metody MBTI zostały przeprowadzone przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS.

Wizyta młodzieży na UMCS

Przedsiębiorcza Młodzież miała możliwość zwiedzenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w formie kreatywnej gry terenowej. Uczestnicy i uczestniczki rozwiązali szereg zagadek, których wyniki umożliwiły zwiedzenie całego kampusu UMCS. Wizyta studyjna na UMCS dała młodzieży znakomitą możliwość zapoznania się z kulturą studencką oraz infrastrukturą uczelni.

szkolna Przestrzeń Kreatywna

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle” tworzą markę szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”, będących częścią projektów Przedsiębiorcza Młodzież oraz Przedsiębiorcze Dzieciaki (realizowanych przez UM Lublin i UMCS w Lublinie), a także inicjatywy „Otwarta Szkoła” (realizowanej przez Fundację „Beetle”). Celem łączącym przedsięwzięcia jest wspieranie naturalnej kreatywności młodych ludzi (stanowiącej element postaw przedsiębiorczych) oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim młodzieży środowisku.

Tegorocznym Laureatem Konkursu w ramach szkolnej Przestrzeni Kreatywnej zostało III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Komisja Konkursowa doceniła przygotowaną przez uczniów oraz nauczycieli koncepcję na zmianę przestrzeni w szkole, uznając ją za najbardziej kreatywną oraz oryginalną. Efekty przemiany zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas gali finałowej projektu Przedsiębiorcza Młodzież. W celu uroczystego przekazania informacji Dyrekcji Liceum o zwycięstwie w Konkursie, oficjalną wizytę w placówce złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle”.

ETAP TWORZENIA SZKOLNEJ PRZESTRZENI KREATYWNEJ:

Szczotki, pędzle, szlifierki poszły w ruch 🔨🪛🪚III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie rozpoczęła się przebudowa szkolnej przestrzeni. W tworzenie nowej strefy do nauki i odpoczynku zaangażowali się uczniowie z rodzicami, nauczyciele, dyrekcja i pomysłodawcy akcji 🧽🪣 Zobaczcie jak powstaje Przestrzeń Kreatywna realizowana w ramach programu Otwarta Szkoła i projektu „Przedsiębiorcza Młodzież 2023”❗👇

Zapraszamy na stronę dedykowaną szkolnej Przestrzeni Kreatywnej.
Działanie prowadzone w ramach współpracy Miasto Lublin Lublin – Miasto Kultury Beetlebook Lublin Przedsiębiorczy

Partnerzy Projektu

W tegorocznej edycji projektu współpracujemy z jedenastoma Partnerami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Lublina oraz z ośmioma Partnerami Kreatywnymi, działającymi w obszarze marketingu, social mediów, PR-u, designu i animacji.
Partnerzy: ALIPLAST Sp. z o.o., Agram S.A, Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., Billennium S.A., Intrograf Lublin S.A., Laboratoria Natury Sp. z o.o., Lubartowska 77, MEDISEPT Sp. z o.o., Modern Expo S.A., SKENDE Shopping, Tarasola SP. z o. o. Sp. K.
Partnerzy Kreatywni: Arkadiusz Mikrut, emedia, Everest Marketing Karolina Ślebocka, Flow PR Kamila Belczyk-Panków, Fundacja Rozwoju Designu LuCreate, StartUp Social Media, Studio Format, Trzask Studio.

Dzięki wizytom studyjnym w siedzibach lubelskich przedsiębiorstw oraz warsztatom z Partnerami Kreatywnymi młodzież poznaje lubelskie marki i nawiązuje pierwsze kontakty z biznesem. Każda grupa szkolna otrzymała od przydzielonego przedsiębiorstwa zadanie do zrealizowania, dotyczące promocji firmy lub jej produktu w social mediach. W realizacji zadania wspierają młodzież Partnerzy Kreatywni, a także studenci Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Wyniki rekrutacji grup szkolnych – edycja 2023

Do II edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież zakwalifikowały się grupy szkolne, składające się z uczniów i uczennic uczęszczających do poniższych placówek oświatowych:

  • XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  • Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie
  • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
  • Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
  • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
  • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Trwa rekrutacja dla uczestników i uczestniczek oraz partnerów II edycji Projektu Przedsiębiorcza Młodzież

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Regulamin Projektu Przedsiębiorcza Młodzież 2023

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin. Przystąpić może do niego chętna i zmotywowana do udziału w aktywnościach projektowych grupa uczniów i uczennic z danej szkoły (15-35-osobowa), reprezentowana w trakcie trwania projektu przez nauczyciela. Wzorem ubiegłorocznej edycji młodzież weźmie udział m.in. w specjalistycznych warsztatach realizowanych przez pracowników dydaktycznych UMCS, wizytach studyjnych w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, a także w Konkursie z nagrodami na najlepszy projekt doradczy, zrealizowany dla firmy partnerskiej. Młodzież będzie też uczestniczyła w warsztatach medialnych z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych, realizowanych przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dla chętnych przewidziana jest również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS.

Rekrutacja dla uczestników i uczestniczek – Grup Szkolnych

Rekrutacja dla Partnerów – lubelskich przedsiębiorców i instytucji oraz partnerów z sektora kreatywnego

DO POBRANIA:

Regulamin Projektu Przedsiębiorcza Młodzież 2023

Deklaracja udziału dla Grup Szkolnych

Deklaracja udziału dla Partnerów