DES Earth Observation Industry Day już 20 września w Lublinie!

Zapraszamy na Direction Earth/Space – Earth Observation Industry Day: dzień pełen inspirujących spotkań, podczas których przyjrzymy się biznesowemu potencjałowi wykorzystania danych z satelitarnych obserwacji Ziemi. Możliwości zastosowania danych z obserwacji Ziemi (EO) są bardzo szerokie i dotyczą różnych dziedzin: od nauki i technologii, przez biznes i edukację, aż po kulturę i sztukę. Już dziś są one podstawą wielu nowoczesnych technologii, a potencjał ich wykorzystania w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań jest ogromny – … Czytaj dalej

Za nami druga edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”!

W tegorocznej edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież wzięło udział blisko 330uczniów i uczennic z dziesięciu lubelskich szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin, poszerzając swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz doświadczając współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami. Głównymi aktywnościami projektowymi, w których uczestniczyli młodzi mieszkańcy miasta były warsztaty wspierające postawy przedsiębiorcze oraz kreatywność, a także wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, połączone z realizacją projektów doradczych z zakresu promocji firmy lub jej produktu … Czytaj dalej

Miasto Lublin stawia na rozwój kompetencji i umiejętności technicznych uczennic i uczniów lubelskich szkół podstawowych!

Wczoraj (15 czerwca) odbyła się gala finałowa projektu „Uczeń i Uczennica Przyszłości”. Organizatorem inicjatywy był Wydział Strategii i Przedsiębiorczości oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przy wsparciu merytorycznym Politechniki Lubelskiej. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju kwalifikacji technicznych uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, a także zapoznanie uczestników i uczestniczek … Czytaj dalej

Gala Finałowa projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

W tegorocznej V edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięło udział 380 dzieci z 16 lubelskich placówek oświatowych, 18 nauczycieli i nauczycielek oraz 40 studentów i studentek Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych oraz odbyło się 35 wizyt w przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami z sektora kreatywnego. Uczestnicy i uczestniczki podczas trwania projektu zdobyli wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, poznali techniki pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, budowania … Czytaj dalej

Za nami gala finałowa międzyuczelnianego konkursu LUBLIN UP!

12 czerwca 2023 r. odbyła się gala finałowa Międzyuczelnianego konkursu Lublin Up! – wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Politechniki Lubelskiej zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich oraz Gminy Lublin. Celem Konkursu było zidentyfikowanie projektów o największym potencjale rynkowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów biznesowych. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń, finalnie dziesięć zespołów przez blisko … Czytaj dalej

Wybraliśmy 10 najlepszych pomysłów studentów na dochodowy biznes!

Zaczynamy kolejny etap międzyuczelnianego konkursu na najlepszy pomysł biznesowy Lublin Up! 10 najlepszych zespołów, przez najbliższe dwa miesiące będzie pracowało nad swoimi pomysłami biznesowymi. Wśród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń to właśnie te pomysły mają największy potencjał biznesowy, charakteryzują się innowacją oraz najlepiej wpisują się w inteligentne specjalizacje miasta Lublin. W tym etapie uczestnicy konkursu będą także mieli okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy są praktykami biznesu, przedstawicielami … Czytaj dalej

Zakończyliśmy kolejną owocną współpracę w ramach projektu #MATCH!

Wczorajszym spotkaniem w SKENDE zakończyliśmy kolejną owocną współpracę w ramach projektu #MATCH. Tym razem studenci kierunku Projektowanie wnętrz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mieli za zadanie opracować tablicę, która stanowi punkt komunikacji pomiędzy SKENDE, a najemcami sklepów. Studenci musieli wziąć pod uwagę nie tylko aspekty funkcjonalne i wizualne, ale także wymagania techniczne i wymogi bezpieczeństwa. Tablica informacyjna „INACZEJ” dla partnerów SKENDE. Głównym zadaniem młodzieży było kompleksowe … Czytaj dalej

Urban Club.Lublin 2.0 – rusza druga edycja klubu urbanistycznego dla młodzieży  

Urban Club.Lublin 2.0 – pod takim hasłem już 24 marca ruszy druga edycja urbanistycznego klubu dla młodzieży. To seria bezpłatnych spotkań i warsztatów, która potrwa do 14 kwietnia. W programie m.in. nauka street artu, projektowanie szyldów reklamowych, wirtualna niespodzianka, niecodzienny spacer po Lublinie, a na koniec nagrywanie podcastu. Wszystko po to aby, lepiej zrozumieć, jak działa miasto i wzajemnie się inspirować. Wydarzenie organizowane jest we współpracy SKENDE z Fundacją Efekt … Czytaj dalej

Rusza konkurs na szkolne „Przestrzenie Kreatywne”

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle” tworzą markę szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”, będących częścią projektów Przedsiębiorcza Młodzież oraz Przedsiębiorcze Dzieciaki, realizowanych przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także inicjatywy „Otwarta Szkoła” realizowanej przez Fundację „Beetle”. Równoległe z uruchomieniem piątej, jubileuszowej edycji projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” ponownie podjęliśmy współpracę z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle”, której celem jest stworzenie szkolnych „Przestrzeni … Czytaj dalej

Rusza konkurs międzyuczelniany Lublin Up! na najlepszy pomysł biznesowy

Pokłosiem podpisanego w czerwcu ubiegłego roku porozumienia międzyuczelnianego, którego stronami były Gmina Lublin, uczelnie należące do Związku Uczelni Lubelskich, a także Fundacja WeDo, jest organizacja konkursu międzyuczelnianego pn. Lublin Up! Celem konkursu jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów. W czasie konkursu zespoły projektowe będą miały okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy dzięki posiadanej praktycznej wiedzy zdobytej w pracy … Czytaj dalej